Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Första Samuelsboken


 • Omfattar tiden: Ca 1050-1010 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare: Samuel ben Elkana, Natan, Gad m fl.

  Samuel föddes i början av 1000-talet f Kr och växte upp hos prästen Eli som var en av de sista av de ledare för det israelitiska folket som gick under benämningen "domare". Samuel upplevde tidigt kallelsen att bli en Guds profet och som sådan blev han också känd.

  Men Samuel blev inte bara den den förste av israeliternas stora profeter, utan även den siste av folkets domare. Under Samuels uppväxt hade folket kommit att hamna under filisteisk dominans, och när han var i 30-årsåldern organiserade han folket i en armé som slog filisteerna och gjorde slut på förtrycket. Samuel kom sedan att styra israeliterna under resten av sitt liv och under hans ledarskap följde en lång period av fred.

  När Samuel blev gammal gjorde han sina söner till domare och överlämnade styret till dem. Folket krävde emellertid en kung, något som Samuel inledningsvis motsatte sig. Han smorde ändå Saul till israeliternas förste kung, men blev med tiden en övertygad motståndare till honom och underlättade på alla sätt Davids väg till makten. Han blev också den som smorde David till kung.

  Samuel dog i sin hemstad Ramah där han också begravdes.

  Större delen av boken författades av Samuel medan de avslutande kapitlen, som berättar om hans död och senare händelser, nedtecknades av profeterna Natan och Gad. Om dessa vet vi ingenting förutom att båda var verksamma som profeter vid kung Davids hov. De var dessutom engagerade i organiserandet av musiken i helgedomen.

 • Tillkomsttid: Ca år 1000-900 f Kr.

  Den slutliga redigeringen av denna bok och den Andra Samuelsboken (de var ursprungligen en enda bok som delades i två delar i samband med att den översattes till grekiska), gjordes av judiska präster ca år 580-540 f Kr under folkets fångenskap i Babylonien.

  Kung Saul (detalj av målning av Rembrandt)
 • Innehåll:

  Första Samuelsboken beskriver övergången från domarstyre till kungamakt. Den beskriver det israelitiska folkets växande längtan efter en kung och de roller som olika personer spelade i det hebreiska kungaskapets begynnelse. Den skildrar kungadömets införande under Samuel och dess första tid under Saul och David.

  Boken berättar om Samuels tid som domare, om hur Saul väljs till kung över de israelitiska stammarna, och om förhållandet mellan Saul och David. Boken berättar att Gud blir missnöjd med Saul och att Samuel i hemlighet smörjer David till kung. När Saul märker att Gud är med David, förföljer han honom trots att David räddat folket från filistéerna. Boken slutar med Sauls och hans söners död.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...