Allt om Bibeln

PERSONER I BIBELN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Totalt nämns 3237 personer vid namn i bibeln. Många nämns enbart i förbigående eller förekommer bara på något enstaka ställe i något släktregister. Den här förteckningen omfattar alla som på något sätt gjort sig mer eller mindre bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet). Sammanlagt mer än 470 människor av alla de slag, från nomadiska herdar och fattiga fiskare till furstar och kungar, från spioner och prostituerade till profeter och skriftlärda. Män och kvinnor. Unga och gamla. Goda och onda...

Olika stavningar

Hebreiska, arameiska och grekiska namn kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska, dvs skrivas så att originalspråkets uttal återges så korrekt som möjligt. Det gäller i synnerhet vissa bokstäver som uttalsmässigt ligger nära varandra, som exempelvis b/v, i/j och s/sh. Därför har de bibliska personernas namn kommit att stavas på olika sätt i olika bibelöversättningar. Här är några exempel på de vanligaste varianterna:

b / v (Abimelek/Avimelek, Merab/Merav, Rahab/Rahav och Kaleb/Kalev)
i / j (Barsillai/Barsillaj, Haggai/Hagggaj, Mordokai/Mordokaj och Goliat/Goljat
h / ch (Pinechas/Pinehas, Jochanan/Johanan, Menachem/Menahem och Nahas/Nachas
s / sh (Belsassar/Belshassar, Is-Boset/Ish-Boshet, Isai/Ishai och Kores/Koresh
u / o (Filippus/Filippos, Lasarus/Lasaros, Onesimus/Onesimos och Seleukus/Seleukos)

Det här innebär ofta ett problem när man ska söka efter en viss person i bibeln och inte vet hur namnet stavas i just den bibel man använder. I den här presentationen anges därför alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000 - så att den kan användas av alla, oavsett vilken bibelöversättning man föredrar, .

Texthänvisningar

Efter varje presentation anges ett relevant bibelställe, som gör det lätt att gå vidare och hitta ytterligare uppgifter om personen.

Illustrationer

Bibelns berättelser har tillhört de främsta motiven för konstnärer i alla tider. De illustrationer som förekommer i förteckningen är några av de stora klassiska konstnärernas tolkningar av de bibliska personerna och händelserna.

Thor-Leif StrindbergHar du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...