Allt om Bibeln

PERSONER I BIBELN

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln, många enbart i förbigående. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna.

L
Laban
En aramé som var bosatt i Haran i norra Mesopotamien ca 2 000 år f Kr. Morbror till patriarken Jakob. Eftersom Jakob gifte sig/ med sina kusiner Rakel och Lea (Labans döttrar), blev Laban också hans svärfar. (1 Mos)

Lasaros / Lasarus
En god vän till Jesus, bosatt i byn Betania i Judeen tillsammans med sina systrar Maria och Marta. Uppväcktes från de döda av Jesus. (Joh 11)

Lasaros / Lasarus
Namn på en fiktiv person i en av Jesu liknelser om en rik man och en tiggare. (Luk 16)

Lea
Dotter till Laban och syster till Rakel. Patriarken Jakobs kusin och första hustru som födde sju barn åt honom. (1 Mos 29)

Lebbeos / Lebbaios / Taddeus / Taddaios
Samma person som Judas ben Jakob. En av Jesu 12 närmaste lärjungar. (Matt 10)

Lemek
Författare till Svärdssången, en av de äldsta sångerna i bibeln. (1 Mos 4)

Levi
Son till Jakob/Israel. Stamfader till den israelitiska stam som kallas Levis stam och vars medlemmar, leviterna, kallades att tjäna som portvakter, sångare, musiker och medhjälpare till prästerna av Arons släkt, först i tabernaklet och senare i templet. (1 Mos 29)

Levi Matteus
Levi Matteus bar Alfaios. Tulluppbördsman från Kapernaum. Författare till "Evangelium enligt Matteus". (Mark 2)

Lots flykt från Sodom (detalj av målning av John Martin)
Lilit / Lilith
En kvinnlig ökendemon.

Lot
Abrahams brorson som följde med honom från Ur till Haran och sedan vidare till Kanaans land, där han slog sig ner i staden Sodom vid Döda havet. Räddades tillsammans med sin familj - utom hustrun - undan den katastrof som utplånade hans hemstad och grannstaden Gomorra. Fick senare två söner med sina båda döttrar. (1 Mos 11)

Lucius
En man från Kyrene som var verksam som profet och lärare i den Jesustroende församlingen i Antiokia. (Apg 13)

Lukas
En av aposteln Paulus vänner och medarbetare. Följde med Paulus på dennes andra och tredje missionsresa och var hos honom under hans fångenskap i Rom. Troligen läkare till yrket. Författade dels en bok om Jesu verksamhet (Lukas evangelium), dels en skrift om den tidiga församlingens utveckling (Apostlagärningarna). (Luk, Apg)

Lydia
En ickejudisk affärkvinna i Filippi i nordöstra Grekland som blev den första europeiska kristna efter att ha lyssnat till Paulus predikan i staden. Paulus och hans följeslagare fick bo i hennes hus. (Apg 16)

Lysias
Claudius Lysias. Befälhavare över den romerska garnisonen i Jerusalem.
Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...