Allt om Bibeln

PERSONER I BIBELN

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln, många enbart i förbigående. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna.

N
Naaman
Arameisk fältherre på 800-talet f Kr. Botades från "spetälska" av profeten Elisha. (2 Kung 5)

Nabal / Naval
En fårfarmare på berget Karmel vars hustru Abigail, mot sin makes vilja, hjälpte David och hans män med förnödenheter under hans tid som fredlös. Efter Nabals död tog David Abigail till hustru. (1 Sam 25)

Nabot / Navot
En man som stenades sedan drottning Isebel lögnaktigt anklagat honom för hädelse. (3 Mos 25)

Nadab / Nadav
Israels femte kung, ca 907-906 f Kr. Son och efterträdare till Jerobeam I. Bedrev avgudadyrkan liksom sin far. Dödades av Baesa som sedan övertog tronen. (1 Kung 14)

Naftali
En av de två söner som Jakob/Israel fick med sin hustru Rakels tjänstekvinna Bilha. Stamfader till en av de 12 stammar som utgjorde det israelitiska folket. (1 Mos 30)

Nahas / Nachash
En ammonitisk kung som belägrade den israelitiska staden Jabes i Gilead, öster om floden Jordan, men besegrades av kung Saul. (1 Sam 11)

Nachor / Nahor / Nakor
Abrahams farfar. Stannade i Ur då hans son Tera först begav sig till Haran, men kom senare efter och bosatte sig där. (1 Mos 11)

Nahum
Profet som troligen var verksam i Juda rike under slutet av 600-talet f Kr. Den gammaltestamentliga skrift som bär hans namn innehåller en profetia om den assyriska huvudstaden Nineve. (Nah)

Natan
En israelitisk profet på kungarna Davids och Salomos tid, ca år 1000 f Kr. (2 Sam 7)

Natanael
En av Jesu lärjungar. Bosatt i Kana i Galileen. Troligen samma lärjunge som även kallas Bartolomeus. (Joh 1)

Nebajot / Nevajot
Ismaels äldste son. Hans ättlingar kan vara nabateerna som på 300-talet f Kr levde i området öster om Döda havet med Petra som huvudstad. (1 Mos 25)

Nebukadnessar / Nebukadressar
Son och efterträdare till grundaren av det nybabyloniska eller kaldeiska riket, Nabopalassar. Regerade åren 604-562 f 5r. Genomförde stora byggnadsprojekt i Babylon, bl a Marduktemplet, paradgatan och Ishtarporten i glaserat tegel. Under ett fälttåg 597 f Kr intog han Jerusalem och deporterade stadens mer betydelsefulla invånare till Babylonien. År 586 återkom han, jämnade staden med marken och förde bort folket som fångar till Babylon. (2 Kung 24, Dan)

Nebusaradan
Kapten över kung Nebukadnessars garde. Verkställde plundringen och förstörelsen av Jerusalem år 586 f Kr och ansvarade även för deportationen av judarna till Babylonien. (2 Kung 25)

Nehemja
Jude som efter den babyloniska fångenskapen hade en hög ställning som munskänk hos den persiske kungen Artaxerxes I. Fick i uppdrag av kungen att bege sig till Jerusalem för att bygga upp stadens murar. Stannade sedan kvar som ståthållare i 12 år. Författare till en av Gamla testamentets böcker. (Neh)

Neko
Egyptisk farao som regerade ca 610-595 f Kr. Son och efterträdare till Psammetik I, grundaren av den 26:e egyptiska dynastin. Försökte göra Egypten till stormakt och företog en rad erövringståg till Främre Asien men besegrades av Nebukadnessar år 605 f Kr och förlorade alla sina erövringar. (2 Kung 23)

Nergal-Sareser / Nergalsareser
General. En av kung Nebukadnessars furstar som deltog i stormningen av Jerusalem år 586 f Kr. (Jer 39)

Nikodemus / Nikodemos
Farisé, skriftlärd och medlem av sanhedrin, Stora rådet. Visade intresse för Jesu undervisning, besökte honom för att samtala om andliga frågor och försvarade honom i Stora rådet. (Joh 3)

Nimrod
Sonson till Noa som enligt traditionen upprättade ett välde som omfattade både Babylonien och Assyrien och bl a lät bygga staden Nineve. (1 Mos 10)

Noa
En rättfärdig man som tillsammans med sin familj och en stor mängd djur undkom en omfattande översvämning som drabbade Gamla testamentets värld. (1 Mos 5)

Noadja
En profetissa som försökte skrämma Nehemja från att låta återuppbyggaa Jerusalem efter återkomsten från fångenskapen i Babylon. (Neh 6)

Noomi
Kvinna från Betlehem som under en hungersnöd på domartiden utvandrade med familjen till Moab, där hennes båda söner gifte sig. Efter makens och sönernas död återvände hon till Betlehem tillsammans med den ena moabitiska svärdottern, Rut, som skulle komma att bli stammoder till Davids ätt. (Rut)

Non / Nun
Far till Josua som efterträdde Mose som israeliternas ledare och ledde erövringen av Kanaan. (2 Mos 33)

Nymfas
En kristen i Laodikeia i sydvästra Frygien i vars hus en av de tidiga Jesustroende grupperna brukade samlas. (Kol 4)
Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...