Allt om Bibeln

PERSONER I BIBELN

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln, många enbart i förbigående. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna.

T
Tabeel / Taveel
En persisk ämbetsman i Jerusalem som tillsammans med sina kolleger skrev ett brev till den persiske kungen Artaxerxes och klagade över att judarna som återvänt från den babyloniska fångenskapen hade förjat bygga upp Jerusalems raserade murar igen. (Esr 4)

Tabita / Dorkas
En kristen kvinna från Joppe som var känd för sin givmildhet och hjälpte fattiga genom att sy kläder åt dem. När hon plötsligt dött kallade man på aposteln Petrus som återupplivade henne. (Apg 9)

Taddaios / Taddeus / Lebbeus / Lebbaios
En av Jesu 12 närmaste lärjungar. Identisk med Judas ben Jakob. (Matt 10)

Talmai / Talmaj
Kung i det arameiska riket Gesur. Svärfar till kung David som var gift med hans dotter Maaka. (2 Sam 3)

Tamar
Gift med Er, son till Juda och sonson till Jakob/Israel. Efter makens död fick hon tvillingarna Peres och Sera med sin svärfar. (1 Mos 38)

Tamar
Dotter till israeliternas kung David. Våldtogs av sin halvbror Amnon som därför mördades av Tamars bror Absalom. (2 Sam 13)

Tara / Tera / Terach
Abrahams far. Från Ur i landskapet Kaldéen i södra Babylonien. Lämnade Ur med hela sin familj och bosatte sig i Haran där han stannade när hans söner Abraham och Lot fortsatte till Kanaan med sina familjer. (1 Mos 11)

Teofilus / Theofilos
Den person som läkaren Lukas tillägnade sin redogörelse om Jesu verksamhet och den tidiga församlingens historia (Lukas evangelium och Apostlagärningarna). Lukas tilltalar honom med grekiska "kratistos", ungefär "ädle" eller "excellens", vilket antyder att han hade en hög ställning. (Luk, Apg)

Teres / Teresh
Hovman hos den persiske kungen Ahasveros. Planerade tillsammans med hovmannen Bigetan att mörda kungen. Kungen förvarnads och lät avrätta de både männen. (Est 2)

Tertius
Paulus sekreterare i Korinth. Skrev ned det brev från Paulus till den romerska församlingen som finns bevarat bland Nya testamentets skrifter. (Rom 16)

Tertullus
En romersk sakförare som de judiska ledarna anlitade för att framföra deras anklagelser mot Paulus inför den romerske ståthållaren Felix i Caesarea. (Apg 24)

Teudas / Theudas
En man som ledde cirka 400 personer i ett uppror mot romarna, men avrättades varefter hans anhängare skingrades. (Apg 5)

Tiberius
Romersk kejsare, år 14-37. Efterträdde sin styvfar kejsar Augustus. (Luk 3)

Tibni / Tivni
Tävlade med Omri om Israels tron efter kung Simris död. Regerade ca 882-878 som Israels nionde kung. Efter hans död tog Omri makten. (1 Kung 16)

Tiglat-Pileser / Tillegat-Pilneser / Tiglat Pileser
Assyrisk kung, 744-727 f Kr. Intog flera områden i Israel och förde bort invånarna i fångenskap. (2 Kung 15)

Timoteus / Timotheos
Från Lystra i Lykaonien. Blev en av aposteln Paulus mest förtrogna medarbetare och följeslagare. Två brev som Paulus skrev till honom finns bevarade i Nya testamentet. Han var den förste församlingsföreståndaren (biskop) i Efesos vid Egeiska havet, dit aposteln Johannes också flyttade efter Jerusalems förstöring. Timoteus led martyrdöden i Efesos år 97. (Apg 16)

Titus
En grekisk Jesustroende som var Paulus medarbetare. Reste med honom flera gånger, bl a till apostlamötet i Jerusalem omkring år 50, men var också verksam både i Korint och på Kreta. Blev slutligen biskop på Kreta. (Apg 15)

Tobia
Ammonitisk tjänsteman, gift med en judisk kvinna. Motståndare till - och försökte tillsammans med ståthållaren Sanballat i Samarien förhindra - judarnas återuppförande av Jerusalems murar efter återkomsten från fångenskapen i Babylon. (Neh 2)

Tomas ser på Jesu sår (detalj av målning av Caravaggio)
Tola
En av israeliternas ledare ("domare") från Samir. Efterträdde Abimelek och ledde israeliterna i 23 år. (Dom 10)

Tomas / Thomas
Från Galileen. En av Jesu 12 närmaste lärjungar. Även kallad "Tomas tvillingen" (grekiska "Thomas Didymos") och "Tomas tvivlaren" därför att han tvivlade på att Jesus uppstått ända tills han såg honom med egna ögon och fick känna på hans skador. Var senare verksam som missionär i Syrien, Persien och Indien. Mördades i den indiska staden Calamina. (Luk 6)

Trofimos / Trofimus
En ickejudisk Jesustroende från grekiska Efesos som följde med Paulus till Jerusalem i slutet av dennes tredje missionsresa. Reste därefter med Paulus till olika församlingar i Mindre Asien. (Apg 20)

Tychikos / Tykikus
En av Paulus medarbetare som följde med Paulus till Jerusalem i slutet av dennes tredje missionsresa. Fanns hos Paulus under dennes fångenskap i Rom, då Paulus flera gånger anlitade honom som sändebud med brev till församlingarna i Kolosse och Efesos. (Apg 20)
Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...