Allt om Bibeln

PERSONER I BIBELN

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln, många enbart i förbigående. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna.

K

Kaifas förhör Jesus (detalj av målning av Rembrandt)
Kaifas / Kajafas
Josef Kaifas. Judisk överstepräst år 18-36. Svärson till den tidigare översteprästen Hannas. Ledde Stora rådets rättegång där Jesus dömdes till döden och förföljde även den tidiga Jesustroende församlingen. (Joh 11)

Kain
Den äldste av Adams och Evas många barn. Mördade sin yngre bror Abel. (1 Mos 4)

Kaleb / Kalev
Hövding i Juda stam. Spejare och krigare vid israeliternas erövring av Kanaan. (4 Mos)

Karpos / Karpus
En man i grekiska Troas. Paulus vistades hos honom sista gången han reste genom Mindre Asien och lämnade kvar sin mantel där. (2 Tim 4)

Kedar
Son till Ismael. Stamfader till en mäktig ismaelitiska stam som levde i nordvästra delen av Arabien, nära Israel. (1 Mos 25)

Kedorlaomer
Kung i Elam, öster om Babylonien, omkring 2000 fr Kr. Kontrollerade flera riken i Babylonien och Kanaan. (1 Mos 14)

Kefas
Det tillnamn som Jesus gav sin lärjunge Simon. Ordet betyder "sten" och den grekiska motsvarigheten är "petros". Simon Petrus kallades således Kefas på hebreiska. (Matt 16)

Kehat
Son till Levi och farfar till Mose. Hans ättlingar, kehatiterna, var den förnämsta av de tre levitgrenarna. (4 Mos 4)

Ketura
Abrahams andra hustru efter Saras död. Födde sex söner som gav upphov till en mängd arabstammar. (1 Mos 25)

Den romerske kejsaren Claudius (detalj av målning av Titian)
Kis / Kish
En man av Benjamins stam vars son, Saul, blev israeliternas förste kung. (1 Sam 9)

Klaudius
Den fjärde romerske kejsaren. Brorson till Tiberius och farbror till sin företrädare Caligula. Regerade år 41-54. (Apg 11)

Klaudius Lysias
Kommendant över den romerska garnisonen i Jerusalem. Grep Paulus i samband med upploppet mot honom i Jerusalem och förde honom till ståthållaren i Caesarea under skyddande eskort. (Apg 23)

Klemens
En av Paulus medarbetare. (Fil 4)

Kleopas
En av de två lärjungar som Jesus slog följe med då de var på väg till byn Emmaus söndagen efter korsfästelsen. Enligt kyrkohistorikern Hegesippus, som levde på 100-talet, var han Jesu farbror och far till lärjungarna Jakob, Joses och Symeon. Den sistnämnde efterträdde Jesu bror Jakob som ledare för den första kristna församlingen. (Luk 24)

Kloe
En kvinnlig medlem av församlingen i Korint. Hennes husfolk berättade för Paulus om de stridigheter som förekom i stadens kristna församling. (1 Kor 1)

Konja / Jojakin / Jekonias
Son till kung Jojakim. Kung i Juda rike tre månader år 597 f Kr innan Nebukadnessar lät föra honom som fånge till Babylon. Befriades efter 37 år av kung Nebukadnessars efterträdare, Evil-Merodak, som satte honom främst bland de underkuvade kungar som vistades i Babel och gav honom livslångt underhåll. (2 Kung 24)

Kora / Korach
En levit som tillsammans med Datan och Abiram gjorde uppror mot Mose. (4 Mos 16)

Kores / Koresh / Kyros / Cyrus
Persisk kung som år 539 erövrade Babylon och tillät de judar, som förts dit i fångenskap av den babyloniske härskaren Nebukadnessar då denne erövrade Juda rike, att återvända till Jerusalem och bygga upp sitt raserade tempel på nytt. (2 Krön 36)

Kornelius / Cornelius
Romersk officer stationerad i Caesarea. Delade judarnas gudstro och följde judendomens bud och föreskrifter. Sannolikt den första ickejuden som blev övertygad om att Jesus var Messias och lät döpa sig. (Apg 10)

Kusan-Risataim / Kusan-Risatajim / Kushan Rishatajim
Kung i Aram Naharajim i norra Mesopotamien som härskade över israeliterna åtta år under domaretiden. (Dom 3)

Kusas
Herodes Antipas förvaltare vars hustru Johanna var en av de kvinnor som följde Jesus och stödde honom med sina ägodelar. (Luk 8)

Kvirinius / Quirinius
Publius Sulpicius Quirinius var den romerske kejsarens särskilde representant i östra delen av Romarriket tiden 12 f Kr till 16 e.Kr. (Luk 2)
Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...