Allt om Bibeln

PERSONER I BIBELN

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln, många enbart i förbigående. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna.

E
Ebed-Melek / Eved-Melek
Etiopisk eunuck som räddade profeten Jeremia sedan kungen låtit kasta honom i en brunn. (Jer 38)

Ebjatar / Evjatar
Överstepräst i staden Nob. Son till prästen Ahimelek. Den ende av sin familj som överlevde kung Sauls massaker på prästerna i staden. Överstepräst under kung Davids regering. (1 Sam 22)

Efraim
Sonson till patriarken Jakob. Stamfader till Efraims stam, en av de tolv stammar som tillsammans utgjorde det israelitiska folket. (1 Mos 48)

Eglon
En kung i Moab under domartiden. (Dom 3:12)

Ela / Hela
Israels sjunde kung, ca 883-882 f Kr. Son till kung Baesa. Mördades av hövitsmannen Simri som sedan övertog tronen. (1 Kung 16)

Elam
Sonson till Noa och stamfader till elamiterna. (1 Mos 10)

Elasar / Eleasar
Moses brorson. Överstepräst och Moses medhjälpare. Tillsammans med sin bror Itamar stamfader för den aronitiska prästsläktens huvudgrenar. (2 Mos 6)

Elia
Profet i Israel under kung Ahabs regering på 800-talet f Kr. Levde i en tid av religiöst förfall och kämpade mot inflytanden från främmande religioner, främst Baalsdyrkan. Togs upp i skyn med en flygande "vagn av eld". På Jesu tid var det en utbredd uppfattning att Elia skulle framträda på nytt före Messias ankomst. (1 Sam 1-4)

Elieser
Abrahams främste tjänare och adoptivson. (1 Mos 15)

Elieser
Moses och Sipporas andre son som blev stamfader till en grupp leviter. (2 Mos 18)

Elisabet med den nyfödde Johannes (detalj av målning av Murillo)
Elisa / Elisha
Profet som efterträdde den israelitiske profeten Elia och var verksam i Israel under senare hälften av 800-talet. Kom i konflikt med det israelitiska kungahuset och medverkade till att kung Omri störtades och ersattes av Jehu. (1 Kung 19)

Elisabet
Kusin till Jesu mor. Maka till prästen Sakarias och mor till Jesu syssling Johannes, även kallad Döparen. (Luk 1)

Elymas / Barjesus
En judisk trollkarl som Paulus och Barnabas kom i konflikt med på Cypern. (Apg 13)

Emmanuel / Immanuel / Immanu El
Ett hebreiskt ord/namn som betyder "Gud med oss". Enligt profeten Jesaja ska det vara ett av Messias (Kristus) namn. (Jes 7)

Enok / Hanok / Henok
Ättling till Adams son Set. (Hebr 11)

Epafras
En Jesustroende ickejude från den frygiska staden Kolossai som förkunnade evangeliet där och i kringliggande områden. Grundade församlingen i Kolossai. Troligen var han Paulus medarbetare under apostelns verksamhet i Efesos. Stannade en tid hos Paulus då denne var fånge i Rom. (Kol 1)

Epafroditus
En medlem av den Jesustroende gruppen i staden Filippi i nordöstra Grekland. Kom till Paulus i Rom med en gåva från församlingen. (Fil 2)

Erastus / Erastos
En av Paulus medarbetare. Verksam i Makedonien tillsammans med Timoteus. (Apg 19)

Esaias / Jesaja
Profet som levde omkring år 700 f Kr. (Jes)

Esarhaddon / Assarhaddon
Assyrisk kung, ca 680-669 f Kr. Son till Sanherib. (2 Kung 19)

Esau
Äldre tvillingbror till Jakob, son till Isak och Rebecka. Sålde sin förstfödslorätt till Jakob. Bosatte sig i bergslandet sydöst om Döda havet och blev stamfader till edomiterna. (1 Mos 25)

Esra
Judisk präst. Ledde år 458 f Kr en stor grupp judar tillbaka från fångenskapen i Babylon till Jerusalem där han blev en ledande gestalt. Enligt traditionen var det Esra som sammanställde de gamla hebreiska skrifterna och fastställde Gamla testamentets kanon. Enligt traditionen författare till Esras bok. (Esra 7)

Ester och Mordokai skriver det första purim-brevet (detalj av målning av de Gelder)
Ester
Kvinna av judisk börd som blev den persiske kungen Ahasveros maka. Räddade de persiska judarna undan förintelse. Huvudperson i den gammaltestamentliga skriften med samma namn. (Ester)

Eva
Hebreiska "Chavva", ett ord som hör samman med orden för "liv" och "leva". Bibelns namn på den första kvinnan som liksom den första mannen enligt Gamla testamentets skapelseberättelse skapades att slutligen bli Guds fullkomliga avbild. (1 Mos 3)

Evil-Merodak / Evil Merodak
Babylonisk kung, ca 562-560 f Kr. (2 Kung 25)

Evjatar / Abjatar
Son till prästen Ahimelek. Den ende som undkom blodbadet i Nob. Då David blev kung utsåg han Evjatar till överstepräst. (1 Sam 22)
Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...