Allt om Bibeln

PERSONER I BIBELN

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln, många enbart i förbigående. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna.

U
Unni
En av de leviter som spelade på stränginstrumentet psaltare när förbundsarken fördes upp från Obed-Edoms hus till Jerusalem. (1 Krön 15)

Uria / Urias
En av kung Davids soldater som David lät mörda för att kunna överta hans hustru, Bat-Seba. (2 Sam 11)

Uria / Urias
En profet i Juda på kung Jojakims tid, omkring år 600 f Kr. Flydde till Egypten då kungen hotat döda honom, men hämtades tillbaka och mördades. (Jer 26)

Ussa
En av männen som hjälpte kung David att forsla förbundsarken till Jerusalem. Omkom då han tog tag i arken för att stödja den när de förspända oxarna snavade. (2 Sam 6)

Ussia / Asarja
Juda rikes tionde kung, ca 787-744 f Kr. Son och efterträdare till kung Amasja. Vidgade riket och stärkte det även inåt. Drabbades av spetälska och regerade under slutet av sitt liv genom sin son Jotam. (2 Krön 26)
Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...