Allt om Bibeln

PERSONER I BIBELN

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln, många enbart i förbigående. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna.

P
Paltiel
En av de stamhövdingar som utsågs att efter den israelitiska erövringen av Kanaan dela upp landet mellan stammarna. (4 Mos 34)

Parmenas
En av de sju diakonerna i den första Jesustroende församlingen i Jerusalem. (Apg 6)

Pashchur / Pashur
Överuppsyningsman som ansvarade för templet i slutet av 600-talet f Kr. Straffade profeten Jeremia med prygel och stock för att denne sagt att Jerusalem skulle förstöras - vilket också senare skedde. (Jer 20)

Pashchur / Pashur
En av kung Sidkias män som krävde att man skulle ingripa mot profeten Jeremia eftersom hans förkunnelse fick judarna att tappa modet. Det ledde till att Jeremia kastades i en brunn på fängelsegården. (Jer 38)

Paulus fartyg förliser vid Malta (detalj av målning av Backhuysen)
Paulus / Saulus / Saul
Judisk farisé och skriftlärd från Tarsus i Kilikien, norr om Medelhavet, som deltog i förföljelserna av de första grupperna av judar som övertygats om att Jesus var den Messias som profeterna lovat skulle komma. Men efter ett möte med Jesus något år efter dennes död blev han själv en av de främsta förespråkarna för tron på att Jesus var Messias. Resten av sitt liv ägnade han åt att resa omkring i Medelhavsområdet och sprida budskapet att den väntade Messias hade kommit. Flera av Paulus brev till olika Jesustroende grupper finns bevarade och ingår i bibelns Nya testamente. (Apg 7)

Pedael / Pedahel
En av de stamhövdingar som utsågs att efter den israelitiska erövringen av Kanaan dela upp landet mellan stammarna. (4 Mos 34)

Peka / Pekach / Pekah
Israels tjugoandra kung, ca 735-732 f Kr. Ledde ett uppror mot sin företrädare, kung Pekaja, mördade honom och intog tronen. Allierade sig med Syrien. (2 Kung 15)

Pekahja / Pekachja / Pekaja
Israels tjugoförsta kung, ca 737-736 f Kr. Son och efteerträdare till kung Menahem. Mördades av Peka som övertog tronen. (2 Kung 15)

Petrus
Simon Barjona. Simon Petrus. En av Jesu tolv lärjungar/apostlar. Hette egentligen Simon, men Jesus gav honom det arameiska tillnamnet "Kefas", dvs "sten", vilket blev "Petrus" på grekiska. Petrus blev en av urkyrkans ledare och två av hans brev till olika kristna församlingar finns bevarade i Nya testamentet. (Mark 3)

Pinechas / Pinehas
Präst i Silo som omkring år 1050 f Kr tillsammans med sin bror Hofni tog med sig förbundsarken i krig mot filisteerna, som dödade dem och erövrade arken. (4 Mos 25)

Pontius Pilatus
Romersk ståthållare i den romerska provinsen Palestina år 26-36. Dömde Jesus till döden för uppvigling. Avsattes slutligen på grund av sin grymhet mot samarierna. (Luk 13)

Potifars hustru försöker förföra Josef (detalj av målning av Guercino)
Porcius Festus
Romersk landshövding i Judeen cirka år 60-62. (Apg 24)

Potifar / Poti Fera
Egyptisk hovman som köpte Josef som slav och senare gjorde honom till herre över hovet. (1 Mos 37)

Potifars hustru
Försökte förföra slaven Josef men misslyckades och hämnades med att beskylla honom för våldtäkt. (1 Mos 39)

Poti-Fera
Präst i egyptiska On. Far till Josefs hustru Asenat. (1 Mos 41)

Priscilla / Priskilla / Prisca / Priska
En judisk Jesustroende i Rom. Hustru till tältmakaren Akvila och god vän till Petrus. Flydde tillsammans med sin make till Korint när kejsar Klaudius förvisade judarna från Rom år 48. Hade Paulus som gäst under hans andra missionsresa. Flyttade sedan troligen till Efesus. (Apg 18)

Prochoros / Prokorus
En av de sju män som utsågs att sköta utdelningen av mat i den Jesustroende gruppen i Jerusalem. (Apg 6)

Publius
Den högste romerske ämbetsmannen på Malta som visade stor gästvänlighet mot Paulus och hans följeslagare sedan fartyget de färdades med hade förlist utanför ön. (Apg 28)
Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...