Allt om Bibeln

PERSONER I BIBELN

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln, många enbart i förbigående. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna.

G
Gad
En av de två söner som Jakob/Israel fick med sin hustru Rakels tjänstekvinna Bilha. Stamfader till en av de 12 stammar som utgjorde det israelitiska folket. (1 Mos 30)

Gaius
En makedonier som följde med Paulus på hans missionsresor. (Apg 19)

Gallio
Bror till filosofen Seneca. Landshövding över Akaja (det romerska namnet på provinsen Grekland) på 50-talet då Paulus vistades i Korinth. (Apg 18)

Gamaliel den äldre
Den mest berömde skriftlärde på Jesu tid, verksam ca år 30-60. Medlem av det judiska Stora rådet, Sanhedrin. Aposteln Paulus hade studerat för Gamaliel. (Apg 5)

Gedalja
Styresman över Judeen sedan befolkningen förts bort i fångenskap till Babylonien. Tillsatt av den babyloniske kungen Nebukadnessar. (Jer 40)

Gehasi / Gechasi
Profeten Elisas tjänare. (2 Kung 4)

Gideon
En av israeliternas ledare, en s k "domare", under perioden mellan erövringen av Kanaan och införandet av kungadömet. Besegrade midjaniterna, vilket sågs som bevis för att Israels Gud var starkare än midjaniternas Baal. (Dom 6)

David med Goljats avhuggna huvud (detalj av målning av Caravaggio)
Gog
Profeten Hesekiel beskriver Gog som furste över Ros, Mesek och Tubal i Magogs land. Enligt profetian ska Gog i den sista tiden, som ledare för en koalition av folk från Mellanöstern och Nordafrika, angripa Israel men lida nederlag varefter Israel upprättas. (Hes 38)

Goliat / Goljat
En jättelik och välbeväpnad filisteisk krigare som den blivande israelitiske kungen David dödade med en sten från sin slunga och sedan halshögg. (1 Sam 17)
Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...