Allt om Bibeln

PERSONER I BIBELN

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln, många enbart i förbigående. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna.

I
Immanuel / Immanu El / Emmanuel
Ett hebreiskt ord/namn som betyder "Gud med oss". Enligt profeten Jesaja ska det vara ett av Messias (Kristus) namn. (Jes 7)

Isai / Ishai / Jishaj / Jessai / Jesse
En man av Juda stam och av efratitisk släkt. Bosatt i Betlehem (Betlehem-Efrata). Hans yngste son, David, blev Israels kung. (1 Sam 16)

Isak
Son till Abraham och Sara, yngre halvbror till Ismael. Gift med Rebecka och far till Esau och Jakob (som senare fick namnet Israel och vars ättlingar blev det israelitiska folket). (1 Mos 17)

Isaskar
Son till Jakob/Israel och Lea. Stamfader till en av de 12 stammar som tillsammans utgjorde det israelitiska folket. (1 Mos 30)

Is-Boset / Ish-Boshet
Son till israeliternas tredje kung, Saul. Rättmätig tronarvinge. Utropades till kung men mördades och ersattes av David. (2 Sam 2)

Isebel
Hustru till Israels elfte kung, Ahab, som regerade på 800-talet f Kr. Tyrannisk drottning som strävade efter att utrota Israels religion och ersätta den med Baalsdyrkan. (1 Kung 18)

Iskariot
Lärjungen som förrådde Jesus hette Judas Iskariot. Tillnamnet betyder sannolikt "från Kerioth". (Matt 10)

Ismael
Son till Abraham och den egyptiska slavflickan Hagar. Äldre halvbror till Isak. Drevs tillsammans med sin mor ut i öknen av Abrahams hustru Sara. Enligt traditionen är de arabiska folken hans ättlingar. (1 Mos 16)

Israel
Abrahams sonson Jakob fick namnet Israel sedan han "kämpat med Gud", representerad av Herrens ängel. Hans ättlingar kom följaktligen att kallas Israels folk eller israeliter. (1 Mos 32)
Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...