Allt om Bibeln

PERSONER I BIBELN

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln, många enbart i förbigående. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna.

B

Baesa / Basha
En man från Isaskars stam som grep makten i Israel och blev landets sjätte kung, ca 906-883 f Kr. (1 Kung 15)

Balak
Kung i landet Moab, på högplatån öster om Döda havet, vid tiden för israeliternas erövring av Kanaan.(4 Mos 22)

Barabbas
(Jesus Barabbas) En jude som gripits av romarna och dömts till döden för uppror mot den romerska ockupationsmakten samtidigt som Jesus greps för samma brott. Benådades av Pontius Pilatus. (Mark 15)

Barak
Befälhavare för israeliternas här på Deboras tid. Kämpade mot kananéerna med en armé bestående av män från Naftalis och Sebulons stammar. (Dom 4)

Barjesus
En judisk trollkarl som Paulus mötte i Cyperns huvudstad Pafos under sin första missionsresa. (Apg 13)

Barjona
Hebreiska "Jonas (Johannes) son". Apostlen Simon Petrus hette Simon Barjona. (Matt 16)

Barnabas
Hette ursprungligen Josef. En judisk kristen, född på Cypern av levitisk familj, men medlem av församlingen i Jerusalem. Åtnjöt stort anseende blaand apostlarna och blev en av aposteln Paulus närmaste medarbetare. (Kol 4:10)

Barsabbas
Josef Justus Barsabbas. En av dem som föreslogs att efterträda Judas Iskariot i apostlaskaraan sedan denne begått självmord. (Apg 1)

Barsabbas
Judas Barsabbas. Medlem av församlingen i Jerusalem som efter apostlamötet utsågs att följa med Paulus och Barnabas till Antiokia för att informera de troende där om vad som beslutats. (Apg 15)

Barsillai / Barsillaj
En rik man från Gilead som bistod David och hans anhängare med mat när de befann sig på flykt undan Absalom. (2 Sam 17)

Bartimaios
En blind tiggare i Jeriko som Jesus botade. (Mark 10)

Batseba (detalj av målning av Rembrandt)
Bartolomaios / Bartolomeus
Egentligen Bar Talmai/Tolomaios, dvs Talmais/Tolomaios son. En av Jesu tolv närmaste lärjungar. Troligen densamme som Natanael. Spred budskapet om Messias ankomst i bland annat Indien, Mesopotamien, Partien, Lykaonien och Armenien där han slutligen mördades. (Matt 10)

Baruk
Sekreterare åt den gammaltestamentlige profeten Jeremia. Lärare åt Esra. (Jer 36)

Batseba / Bat-Seba
Hustru till en av kung Davids soldater vid namn Uria. David såg till att Uria stupade i strid så att han skulle kunna ta henne till hustru. Hon blev mor till Salomo, israeliternas tredje kung. (2 Sam 11)

Belsassar / Belshassar
Den kaldeiske kungen Nabonids äldste son. Det nybabyloniska rikets siste regent på 500-talet f Kr. Samregerade med sin far. (Dan 5)

Beltesassar / Belteshassar
Profeten Daniels babyloniska namn. (Dan 1)

Benaja
Chef för Davids livvakt och en av hans närmaste rådgivare. Hujälpte Salomo till tronen och utsågs sedan till kungens överbefälhavare. (2 Sam 8)

Ben-Hadad
Namn på tre syriska kungar på Gamla testamentets tid. (1 Kung 15, 1 Kung 20, 2 Kung 13)

Benjamin
Jakobs/Israels och Rakels yngste son. Stamfader till en av Israels stammar. (1 Mos 35)

Bernice / Berenike
Kung Herodes Agrippa I:s äldsta dotter. Hade ett kärleksförhållande med sin bror, Herodes Agrippa II, och var älskarinna åt de romerska kejsarna Titus och Vespasianus. (Apg 25)

Berodak Baladan / Merodakbaladan / Merik-Baladan / Merodak-Baladan
Även kallad Marduk-appla-iddina. Kaldeisk furste som regerade i Babel under andra hälften av 700-talet f Kr. Fördrevs av den assyriske kungen Sargon och krossades slutligen av kung Sanherib. (2 Kung 20)

Besalel
En hantverkskunnig man av Juda stam som fick i uppdrag att tillsammans med flera medhjälpare tillverka inventarierna till tabernaklet. (2 Mos 31)

Bileam och ängeln (detalj av målning av Rembrandt)
Bileam
Hednisk siare som anlitades för att uttala förbannelser över Israels folk på deras väg mot Kanaans land efter utvandringen ur Egypten. Efter Herrens ängels ingripande uttalade han i stället välsignelser över israeliterna. (4 Mos 22)

Bilha
Rakels tjänstekvinna som födde två av hennes make Jakobs/Israels söner, Dan och Naftali. (1 Mos 29)

Bilsan / Bilshan
En av de 12 förnämsta ledarna bland de judar som återvände från fångenskapen i Babylon tillsammans med Serubbabel. (Esr 2)

Boanerges
"Åskans män." Ett tillnamn som Jesus gav Sebedeus söner Jakob och Johannes. (Mark 3)

Boas
Den israelitiske kungen Davids farfars far. Make till Rut. En av Jesu förfäder. (Rut)
Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...