Allt om Bibeln

PERSONER I BIBELN

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln, många enbart i förbigående. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna.

C

Chloe / Kloe
En Jesustroende kvinna i Korinth. Genom hennes tjänstefolk fick Paulus kännedom om konflikter i församlingen. (1 Kor 1)

Claudius
Den fjärde romerske kejsaren. Brorson till Tiberius och farbror till sin företrädare Caligula. Regerade år 41-54. År 49 utvisade han alla judar från Rom. (Apg 18)

Claudius Lysias
Kommendant över den romerska garnisonen i Jerusalem. Grep Paulus i samband med upploppet mot honom i Jerusalem och förde honom till ståthållaren i Caesarea under skyddande eskort. (Apg 23)

Clemens / Klemens
En av Paulus medarbetare. (Fil 4)

Cornelius
Romersk officer i Caesarea. Sympatiserade med judarna och blev tillsammans med sin familj de första ickejudar som döptes i Jesu namn. (Apg 10)

Cyrus / Kyros / Kores / Koresh
Persisk kung som år 539 erövrade Babylon och tillät de judar, som förts dit i fångenskap av den babyloniske härskaren Nebukadnessar då denne erövrade Juda rike, att återvända till Jerusalem och bygga upp sitt raserade tempel på nytt. (Esr 1)Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...