Allt om Bibeln

PERSONER I BIBELN

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln, många enbart i förbigående. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna.

D
Dan
Jakobs/Israels son tillsammans med tjänstekvinnan Bilha. Gav upphov till en av de tolv stammar som tillsammans utgjorde det israelitiska folket. (1 Mos 30)

Daniel
Bortfördes som ung från Juda rike till Babylon under den första deportationen år 605 f Kr. Verksam som statsman och profet i Babylonien där han bl a tydde kung Nebukadnessars drömmar. Hade även egna drömsyner om den yttersta tiden, Messias ("Människosonen") och det kommande Gudsriket. (Dan)

Dareios / Darejaves
Kung av Persien 521-486 f Kr. Gjorde Persepolis till rikets huvudstad. (Esr 4)

Datan
Gjorde tillsammans med Kora och Abiram uppror mot Mose under den långa vistelsen i öknen efter utvandringen ur Egypten. (4 Mos 16)

David går först då Förbundsarken förs till Jerusalem (detalj av målning av de Bray)
David
Israeliternas andre kung, ca 1005-965 f Kr. Föddes som bondson i Betlehem, som därför senare kom att kallas "Davids stad". Efterträdde kung Saul. Var först kung enbart över Juda stam och gjorde Jerusalem till sin residensstad och rikets religiösa centrum. Erkändes senare som kung även av de övriga israelitiska stammarna och införlivade dessa i sitt växande rike. Genom att driva bort filisteerna från området, göra grannstaterna i söder och sydost till vasallstater och erövra områdena i norr nästan ända till Damaskus, förvandlade han under sin 40-åriga regeringstid Israel till en lokal "stormakt" som sträckte sig från Akabaviken i söder till Hamats gräns i norr, från Medelhavet i väster till den arabiska öknen i öster. David skrev flera av de psalmer som finns i Psaltaren. (1 Sam 16)

Debora
En profetissa som tjänstgjorde som "domare" bland israeliterna under domartiden. (Dom 4)

Delila
En filisteisk kvinna som lockade Simson att berätta hemligheten med hans styrka (att den satt i håret) och sedan avslöjade detta för hans fiender. (Dom 16)

Demas
En av Paulus följeslagare som senare avföll från sin tro. (Kol 4)

Demetrius / Demetrios
Silversmed i Efesos. Startade upplopp mot Paulus av rädsla för att dennes predikningar skulle minska försäljningen av de Artemistempel av silver han tillverkade. (Apg 19)

Didymus
Aposteln Tomas grekiska namn. Betyder "tvilling" precis som det arameiska namnet Tomas. (Joh 11)

Dina
Dotter till patriarken Jakob/Israel och hans hustru Lea. Utsattes för en våldtäkt, vilket orsakade ett krig. (1 Mos 34)

Dionysius / Dionysios
Athens förste biskop. Ursprungligen domare vid aeropagen i Athen som blev kristen vid Paulus besök i staden. (Apg 17)

Dorkas
Arameiskt namn Tabita. En välbärgad kristen från Joppe som hjälpte fattiga genom att sy kläder åt dem. (Apg 9)

Drusilla
Herodes Agrippa I:s yngsta dotter. Vigdes som 14-åring med kung Azizus av Emesa, men skilde sig och gifte om sig med den romerske landshövdingen i Juda, Felix. (Apg 24)

Döparen
Benämning på Jesu syssling, vildmarkspredikanten Johannes ben Sakarias, som förkunnade att Guds rike var nära och uppmanade sina åhörare att vända om, börja följa Guds vilja och låta döpa sig. (Matt 3)
Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...