Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Jeremia

 • Författare: Jeremia ben Hilkia.

  Jeremia föddes i byn Anatot omkring år 640 f Kr. Han var son till en judisk präst och redan som ung upplevde han år 626 f Kr kallelsen att bli profet. Under hans 40 år långa aktiva tid som profet regerade fem kungar över Juda. Samtidigt kämpade Assyrien, Egypten och Babylonien om herraväldet över landet.

  Jeremia (detalj av målning av Rembrandt)
  Grannriket Israel hade fallit för assyriska styrkor nästan hundra år tidigare, och Jeremia varnade folket för att eftersom folket brutit mot lagarna för förbundet med Gud och glömt Gud genom att dyrka främmande gudar, skulle även Juda rike komma att krossas av ett annat folk.

  Hans varningar och domsord förde honom ofta i konflikt med folkets ledare. Han blev mycket impopulär och stämplades som förrädare därför att han uppmanade sitt folk att ge upp kampen mot Babel. Han utsattes för förföljelser och mordförsök och sattes slutligen sattes i fängelse. Därifrån befriades han först sedan de babyloniska styrkorna erövrat Jerusalem och krossat Juda rike år 587 f Kr.

  När Jerusalem blev intaget deporterades större delen av landets invånare till Babylonien, men Jeremia blev väl behandlad och tilläts stanna i Juda. Hans eget folk tvingade honom dock att flytta till Egypten där han antas ha dött någon gång under 500-talets första hälft.

  Förutom denna bok skrev Jeremia de båda Kungaböckerna samt Klagovisorna.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: Ca 605-550 f Kr.

  Jeremia höll troligen själv aldrig i pennan, utan dikterade innehållet i boken för sin sekreterare Baruk, som började skriva ner profetens utsagor år 605 f Kr.

 • Innehåll:

  Jeremias bok innehåller alla sorters stilar - poesi, prosa, liknelser historia och Jeremias egen livshistoria. Den skrivs under en dramatisk period som kulminerar med Jerusalems förstöring. Både berättelser och förkunnande avsnitt i boken speglar profetens intensiva deltagande i händelseutvecklingen.

  Den inleds med en skildring av Jeremias kallelse till profet. Sedan följer en lång rad budskap från Gud till judarna och till olika främmande folk.

  De sista kapitlen beskriver Jerusalems fall och fångenskapen i Babylonien. Jeremia förklarar att det som hänt med judarna är rättmätigt, men också att det kommer ljusare tider. Fångenskapen i Babylon kommer inte att vara för evigt, utan en dag ska Gud föra tillbaka folket till dess hemland.

  Och Jeremia blickar ännu längre framåt - till Messias ankomst och den dag då Gud ska ingå ett nytt förbund med sitt folk, ett förbund som inte baserar sig på lagar skrivna i sten utan en lag som skrivs i människornas hjärtan och kommer att innebära evig välsignelse för jordens alla folk.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...