Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Andra krönikeboken

 • Omfattar tiden: Ca år 965- f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare (enligt judisk tradition): Esra ben Seraja

  Esra var en av judarnas präster och laglärare under fångenskapen i Babylon. Han var även den persiske kungens rådgivare i judiska angelägenheter och när det gällde planen för judarnas återvändande till Jerusalem. Den persiska regeringen var tolerant mot andra religioner men krävde ordning och auktoritet. År 458 fick Esra därför i uppdrag av kung Artaxerxes att leda en större grupp judar tillbaka till staden med uppdrag att organisera de religiösa förhållandena och judarnas liv.

  Hans insatser ledde till ett återupprättande av den traditionella gudsdyrkan i det nya tempel som uppförts i Jerusalem samt upplösning av alla blandäktenskap som ingåtts.

  Senare ansvarade han också för återuppbyggandet av Jerusalems stadsmurar tillsammans med Nehemja.

 • Tillkomsttid: Ca 400 f Kr.

  Vid sammanställningen av Krönikeböckerna (som ursprungligen var en enda bok, men delades upp i två delar då de översattes till grekiska omkring 200 f Kr) utgick författaren från flera olika källor, bland annat Samuels- och Kungaböckerna.

  Överstepräst i Salomos tempel (enligt bibelns beskrivning)
 • Innehåll:

  De båda Krönikeböckerna riktar sig främst till de israeliter som återvänt till Jerusalem från fångenskapen och hade behov av att förstå det förflutna. Andra Krönikeboken börjar med Israels historia under kung Salomos regering och templet och gudstjänsten står i centrum. Esra beskriver hur gudstjänstfirandet i Jerusalems tempel började och berättar om prästernas och leviternas skyldigheter. Esra vill visa hur Gud tagit hand om sitt folk, och han pekar på landets framgångar under David och Salomo och under Josafats, Hiskias och Josias styre.

  Därefter skildras delningen av riket och Juda rikes historia fram till landets fall, Jerusalems förstöring och judarnas tvångsförflyttning till Babylon år 586 f Kr. Boken slutar med den persiske kungen Koreshs beslut att låta de judiska fångarna återvända till Jerusalem.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...