Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Tredje Moseboken (Leviticus)

 • Omfattar tiden: Ca 1440-1400 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare (enligt de äldsta judiska traditionerna): Mose ben Amram m fl..

  Mose var egyptier av hebreisk härkomst. Han föddes omkring år 1520 f Kr i Egypten av israelitiska föräldrar, men kom som spädbarn att adopteras av den regerande faraos dotter, sannolikt Hatsepshut, som också gav honom hans namn. Han växte upp vid hovet och tjänstgjorde enligt den judiske historikern Josephus i den egyptiska armén i strider mot etiopiska styrkor. Efter att som 40-åring ha gjort sig skyldig till mord på en egyptier tvingades han fly ur landet.

  Berget Horeb (Sinai)
  I mitten av 1400-talet återvände Mose till Egypten för att hjälpa israeliterna att lämna landet och föra dem till Kanaan, det område mellan Medelhavet och floden Jordan som deras förfäder lämnat 400 år tidigare. Kort tid därefter ledde han så deras flykt ut i Sinais öken, till den trakt där han arbetat som herde. Vid berget Horeb fick Mose ta emot två stentavlor av Gud med tio grundläggande budord som senare kompletterades med en utförlig lag som skulle reglera folkets sociala och religiösa liv. Under fyra decennier i öknen formade han dem successivt till en nation.

  Under Moses ledarskap erövrades det mesta av området öster om Jordan. Själv kom emellertid Mose aldrig att gå över Jordan och in i Kanaan. Han avled omkring år 1400 f Kr på berget Nebo och begravdes i en dal i Moab.

 • Tillkomsttid: Ca 1430-1400 f Kr.

  Enligt traditionen nedtecknades den delvis av Mose under det israelitiska folkets 40-åriga tid i öknen efter flykten från Egypten i slutet av 1400-talet f Kr, före ankomsten till Kanaan, medan den slutliga bearbetningen och sammanställningen av texterna gjordes på 500-talet f Kr.

 • Innehåll:

  Tredje Mosebok innehåller de lagar som gavs specifikt till israeliterna under deras vandring i öknen och som skulle bli folkets lag då de bosatt sig i Kanaans land som deras förfäder lämnat ett par hundra år tidigare. Här finns även anvisningar i fråga om vilken mat man skulle äta, hur man skulle klä sig och hur man skulle behandla sjukdomar.

  En stor del av boken upptas av bestämmelser som särskilt riktar sig till Levi stam, som fått i uppdrag att vara präster och ansvara för gudstjänster och offer etc.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...