Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Habackuk

 • Författare: Habackuk.

  Inget är känt om Habackuk mer än att han var verksam som profet i Jerusalem i Juda rike under slutet av 600-talet, då Babylon besegrat det assyriska väldet och nu var den dominerande världsmakten som utgjorde ett allt större hot mot landet.

  Cirka 30 år senare intogs och förstördes Jerusalem av babyloniska styrkor och landets invånare deporterades till Babylonien.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: 620-610 f Kr.

  Babylonisk soldat till häst (samtida babylonisk relief)
 • Innehåll:

  Boken består av tre korta kapitel. De två första kapitlen är dramatiskt utformade som ett samtal mellan profeten och Gud, en dialog med profetens frågor och Guds svar.

  Habackuk berättar hur han står i sitt vakttorn och ser babylonierna som världens herrar. Han undrar varför inte Gud ingriper mot deras ondska och förtryck utan låter dem utföra sina grymma avsikter med judarna.

  Svaret blir att Gud en dag kommer att döma alla onda folk. Babylonierna kommer förvisso att vara det redskap som straffar judarna för deras synder, men sedan kommer deras högmod att bli deras fall. När tiden är inne kommer de själva att drabbas av undergång på grund av sin egen synd.

  Boken slutar med profetens lovsång över att Gud har allt i sin hand.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...