Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Hesekiel

 • Författare: Hesekiel.

  Hesekiel tillhörde en prästsläkt. Han föddes omkring år 622 f Kr och växte upp i Jerusalem. Han var en ung präst då han som 25-åring liksom ca 3000 andra judar fördes bort till fångenskap i Babylonien, där han och hans hustru - som avled nio år senare - kom att bo vid floden Kebar.

  År 593 f Kr kallade Gud honom att bli profet. Han fick i uppdrag att varna judarna för Guds straffdomar och för att Jerusalem skulle bli förstört. De följande fem åren profeterade han oupphörligt om att Jerusalem och dess tempel skulle förstöras, vilket hände sex år senare då babyloniska styrkor intog och plundrade den judiska huvudstaden.

  Hesekiel var 50 år då han började förkunna att Gud visat honom ett nytt tempel, som hörde framtiden till. Han bar fram sitt budskap både till de fångna i Babel och till dem som fortfarande levde i Jerusalem. Genom sin verksamhet hjälpte han de deporterade judarna att härda ut i Babylonien och förbereda sig för framtiden. Han fortsatte att tjäna som profet i minst ytterligare 20 år.

  Det finns inga uppgifter om när han dog, men han tros ligga begravd i staden Kifl vid floden Eufrat.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: Ca 580-570 f Kr.

 • Innehåll:

  Hesekiel berättar om sitt sällsamma möte med Guds budbärare som kommer ner till honom i en märklig farkost ("hjul inuti hjul") som landar vid floden Kebar. Han får budskap att bära fram både till de fångna i Babel och till sitt folk som fortfarande lever i Jerusalem. Han varnar dem för Guds vrede över och straff för judarnas synder. Herren låter också sin vrede falla över grannfolken.

  Han förklarar för de landsflyktiga judarna att Gud och gudsdyrkan måste vara det viktigaste i deras liv. Endast Gud kan återupprätta dem. Han understryker att varje enskild människa har ett ansvar inför Gud. Guds plan och Guds lag måste vara mönstret för deras liv både som folk och som individer. Folket behöver en inre förnyelse genom hjärtats förvandling.

  När beskedet om Jerusalems fall nått honom får hans budskap en ny ton. Han tröstar folket och lovar att Gud ska återupprätta dem. Framtidshoppet uttrycks bland annat i en vision av en kommande tid då man ska fira en sann gudstjänst i ett nytt tempel som han beskriver i detalj.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...