Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Mika

 • Författare: Mika.

  Mika föddes omkring mitten av 700-talet i staden Moreset i Juda rike. Han var därmed en yngre samtida till profeten Jesaja. Han var verksam ca 740-686 f Kr, under en period då grannriket Israel föll för den assyriska stormakten. Han var den förste profeten som förutsåg Juda rikes fall och Jerusalems förstörelse hundra år senare.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: Början av 600-talet f Kr.

  Mikas bok är sammanställd av efterföljare till profeten som förvaltade traditionen om hans ord.

 • Innehåll:

  Mikas budskap är slående likt det som profeten Amos förkunnat i Israel några decennier tidigare. I Juda rike frodas egoism, maktmissbruk och våld. Mika ser att det är svåra tider för småbrukarna och hur giriga de stora jordägarna är. Han fördömer de mäktigas orättvisor mot de fattiga och varnar folket för Guds vrede över mycket av vad de gör. Han förklarar att allt Gud kräver av människan är att hon "gör det som är rätt, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med sin Gud". Ändå gör så många inte det.

  Mika betonar att även om Guds dom över synden är säker, ska också en säker räddning komma genom den Messias som en dag ska födas i Betlehem. Denne Messias ska vara av Davids släkt och han ska upprätta ett Guds rike på jorden som ska bestå för evigt.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...