Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Andra Moseboken (Exodus)

 • Omfattar tiden: Ca 1800-1400 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare (enligt de äldsta judiska traditionerna): Mose ben Amram m fl..

  Mose var egyptier av hebreisk härkomst. Han föddes omkring år 1520 f Kr i Egypten av israelitiska föräldrar, men kom som spädbarn att adopteras av den regerande faraos dotter, sannolikt Hatsepshut, som också gav honom hans namn. Han växte upp vid hovet och tjänstgjorde enligt den judiske historikern Josephus i den egyptiska armén i strider mot etiopiska styrkor. Efter att som 40-åring ha gjort sig skyldig till mord på en egyptier tvingades han fly ur landet.

  Mose med lagens tavlor (Detalj av målning av Reni)
  I mitten av 1400-talet återvände Mose till Egypten för att hjälpa israeliterna att lämna landet och föra dem till Kanaan, det område mellan Medelhavet och floden Jordan som deras förfäder lämnat 400 år tidigare. Kort tid därefter ledde han så deras flykt ut i Sinais öken, till den trakt där han arbetat som herde. Vid berget Horeb fick Mose ta emot två stentavlor av Gud med tio grundläggande budord som senare kompletterades med en utförlig lag som skulle reglera folkets sociala och religiösa liv. Under fyra decennier i öknen formade han dem successivt till en nation.

  Under Moses ledarskap erövrades det mesta av området öster om Jordan. Själv kom emellertid Mose aldrig att gå över Jordan och in i Kanaan. Han avled omkring år 1400 f Kr på berget Nebo och begravdes i en dal i Moab.

  Enligt traditionen ska Mose ha varit upphovsman till en del av materialet i boken.

 • Tillkomsttid: Från ca 1400 f Kr.

  Boken är baserad på gamla muntliga och skriftliga källor. Enligt de äldsta judiska traditionerna började den nedtecknas under det israelitiska folkets 40-åriga tid i öknen efter flykten från Egypten i slutet av 1400-talet f Kr, före ankomsten till Kanaan. Den slutliga bearbetningen och sammanställningen av texterna gjordes på 500-talet f Kr.

 • Innehåll:

  De israelitiska invandrarnas liv i Egypten förändras då landet får nya härskare. Under de 400 år de vistats i Egypten har deras antal stigit kraftigt och de har börjat betraktas som ett hot. I syfte att hejda deras utbredning fattar en farao beslutet att tvinga dem att döda sin nyfödda.

  Ett israelitiskt spädbarn som övergetts i hopp om att någon ska finna och rädda det hittas av faraos dotter. Hon tar om hand om pojken, ger honom namnet Mose och låter honom växa upp som sin adoptivson. Som 40-åring mördar Mose en egyptier som misshandlat en israelit till döds och flyr ut i Sinais öknen där han slår sig ner bland midjaniterna, får arbete som herde och gifter sig med prästdottern Sippora.

  Fyrtio år senare upplever han Guds kallelse att befria sitt folk från förtrycket i Egypten. Han beger sig dit och efter att förgäves ha försökt övertala farao att låta israeliterna ge sig av, leder han deras flykt ut ur landet, ut i öknen och den trakt där han arbetat som herde. Vid berget Horeb sluter Gud ett nytt förbund med folket och Mose får ta emot stentavlorna med de tio budorden.

  Med hjälp av sin bror Aron lyckas Mose hålla samman israeliterna. Han ger dem den lag som ska styra dem efter deras ankomst till Löftets land och boken skildrar hur den brokiga skaran före detta slavar och tvångsarbetare växer samman till ett enat folk.

  Här finns berättelserna om den brinnande busken, flykten från Egypten, vandringen över Röda havet, Tio Guds bud, förbundsarken, tabernaklet, dansen kring guldkalven etc.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...