Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Ester

 • Omfattar tiden: Ca 485-470 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare: Okänd.

 • Tillkomsttid: 300-talet f Kr.

 • Innehåll:

  Drottning Ester (detalj av målning av Rembrandt)
  Boken berättar om en händelse under det persiska rikets tid då kung Ahasveros (Xerxes I) regerade. Efter det att Persien krossat det Babyloniska väldet kom många av de judar, som deporterats till Babylonien efter Nebukadnessars erövring av Juda rike, att bo kvar i området under persiskt styre.

  Många perser var negativa mot det judiska folkets närvaro och några personer i hög ställning sammansvor sig med syfte att utplåna judarna i landet. En av Ahasveros hustrur, judinnan Ester som han gjort till drottning, riskerar livet för att rädda sitt folk och lyckas avstyra angreppet mot judarna.

  Ester gav senare befallning om att denna händelse skulle firas årligen i form av Purimfesten.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...