Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Nahum

 • Författare: Nahum.

  Det enda som är känt om profeten Nahum är att han kom från en ort som hette Elkos och var verksam i Juda rike. Judarna hade länge trakasserats av Assyrien, som hundra år tidigare krossat grannlandet Israel, och Nahum tröstade sina landsmän med löftet om att Gud snart skulle göra slut på detta krigiska och förtryckande välde.

 • Tillkomsttid: Ca 610 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Innehåll:

  Nahums bok består av endast tre kapitel. Den är en livfull profetia om den assyriska huvudstaden Nineves kommande fall. Profeten förklarar att staden kommer att förstöras på grund av dess synd. Israels Gud, som föraktats av det mäktiga assyriska riket, kommer att döma landet för dess våldsdåd och ondska, och för att det tagit sig makt över Guds eget folk.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...