Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Sefanja

 • Författare: Sefanja ben Kushi.

  Profeten Sefanja var en ättling till Juda rikes tidigare kung Hiskia och därmed avlägsen släkting till kung Josia, under vars regeringstid (år 640-609 f Kr) han var verksam som profet i landet. Under de båda tidigare kungarna - Manasse och Amon - hade Baal- och Astartekulter införts i Jerusalem. Josia kämpade för att göra slut på avgudadyrkan och Sefanja var en av de mest engagerade och oförvägna förespråkarna för denna reform.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: Ca år 630 f Kr.

 • Innehåll:

  Boken handlar om hur Guds dom kommer att falla över alla jordens länder och även över Juda rike. Landets moraliska och andliga nivå var lägre än den någonsin varit. Sefanja profeterar om straffdomarna över grannfolken och varnar sina landsmän för att inte heller judarna ska undkomma om de fortsätter att dyrka främmande gudar och bryta mot Guds lagar.

  Han uppmanar folket att vända om och göra bättring och försäkrar dem att Guds välsignelser ska komma över dem som förblir trogna Gud oavsett var i världen de lever. Och genom dem ska välsignelsen slutligen nå hela mänskligheten.

  En dag ska Messias rike bli verklighet. Guds rike ska omfatta hela jorden och alla människor ska följa Guds vilja.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...