Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Amos

 • Författare: Amos.

  Amos föddes i den lilla bergsstaden Tekoa söder om Jerusalem i Juda rike i början av 700-talet f Kr. I sin ungdom var han fåraherde men omkring 760-750 f Kr upplevde han kallelsen att bli profet. Han var främst verksam i grannriket Israel som då stod på höjdpunkten av sin politiska makt men plågades av sociala orättvisor. Amos predikade speciellt mot hycklande gudsdyrkan, omoral och förtryck av fattiga. Israels kung tvingade honom emellertid att lämna landet och det var sannolikt efter återkomsten till Tekoa som Amos skrev ner sina profetior.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: Senare delen av 700-talet f Kr.

 • Innehåll:

  Boken handlar om den judiske fårfarmaren Amos som får Guds kallelse att verka som profet. Hans domsord riktar sig till invånarna i Damaskus, Gaza, Tyrus, Edom, Ammon, Moab etc, men främst till grannriket Israel.

  Israelitisk familj förs bort av en assyrisk soldat (samtida assyrisk relief)
  I boken berättar han om hur Gud uppmanar honom att bege sig till Betel i Israel, där han framför sitt budskap: Guds tålamod med folkets synder är slut. Eftersom folket har övergett sitt förbund med Gud ser Gud heller ingen anledning att hålla fast vid det.

  Amos uttalar Guds fördömande av de rika israeliternas orättvisor mot de fattiga. Han förklarar att Gud vill se goda egenskaper som sanning, ärlighet och rättfärdighet i människornas handlingar. Det går inte att gottgöra sitt bedrägliga beteende genom att offra eller genomföra andra yttre religiösa ceremonier.

  Israels kung tvingar fridstöraren att lämna området. En tid därefter intas Israel av assyriska styrkor och invånarna - de tio nordliga israelitiska stammarna - deporteras och kommer aldrig mer tillbaka. Men Hosea tillfogar ett avslutande kapitel som innehåller en vision om hur Israels folk en dag ska återvända från hela världen då Gud återupprättar Davids rike.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...