Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Joel

 • Författare: Joel ben Petuel.

  Ingenting är känt om profeten Joel förutom att han levde i Juda rike, troligen på 800-talet f Kr, och att hans profetior riktade sig till judarna.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: 800-talet f Kr.

 • Innehåll:

  Profeten Joels vision
  Joels bok består av tre korta kapitel och är skriven i diktform.

  Boken beskriver hur Juda rike härjas av gräshoppor som äter upp all gröda, och hur det drabbas av en fruktansvärd torka. Allt detta ser Joel som tecken på Guds vrede. De förebådar anfall från främmande arméer och endast Gud kan rädda landet. Men det kräver att folket omvänder sig.

  Joel manar folket att göra bättring, och han lovar dem att om de vänder om till Gud så kommer Gud att välsigna dem och låta sin ande komma över dem. Då väntar en ny tidsålder av glädje på jorden.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...