Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Obadja

 • Författare: Obadja.

  Vi vet inte mycket om profeten Obadja. Enligt judisk tradition var han en edomit som konverterat till judendomen. Hans verksamhetstid tros ha varit under första hälften av 500-talet f Kr, efter den babyloniska erövringen av landet och Jerusalems fall år 586.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: Början av 500-talet f Kr.

 • Innehåll:

  Obadja är den kortaste skriften i Gamla testamentet. Boken skildrar de olyckor som drabbade Jerusalem när staden intogs av babylonierna år 586 f Kr. Obadja förutsäger att edomiterna, Juda rikes gamla fiender i bergstrakterna sydöst om Döda havet, kommer att gå under som straff för att de trots sitt släktskap med Israel lierade sig med Babylonien och inte bara vägrade ge judarna hjälp när landet var i nöd, utan gladde sig och började invadera Juda sedan Jerusalem förstörts.

  Den avslutande delen av profetian handlar om Herrens dag då Gud kommer att döma även andra folk och slutar med löftet att "riket skall tillhöra Herren".
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...