Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Jona

 • Författare: Okänd.

 • Tillkomsttid: Ca 400-300 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Innehåll:

  Jonas bok innehåller ingen profetisk förkunnelse utan är helt och hållet en uppbygglig berättelse som handlar om vad som händer en profet som vägrar lyda Gud. Handlingen utspelas på 700-talet f Kr. Profeten Jona ben Amittai får Guds befallning att ge sig av för att förkunna Guds ord i den den assyriska huvudstaden Nineve för att avslöja folkets ondska. I stället seglar han iväg med ett fartyg åt motsatt håll. Men en storm bryter ut, Jona får skulden och sjömännen kastar honom överbord, men en fisk slukar honom och spyr upp honom på land tre dagar senare.

  Den här gången lyder Jona och beger sig till Nineve där han framför sitt budskap. Människorna gör bättring och Gud, som skulle ha straffat staden, ändrar sig. Berättelsen slutar med att Jona blir missnöjd över att Gud inte gjorde allvar av sitt hot att straffa folket.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...