Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Andra Samuelsboken

 • Omfattar tiden: Ca år 1010-970 Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare: Natan, Gad m fl.

  Om Natan och Gad vet vi inte mycket förutom att båda var verksamma som profeter vid kung Davids hov. Gad var dessutom delvis engagerad i organiserandet av musiken i helgedomen.

 • Tillkomsttid: Ca år 1000-900 f Kr.

  Den slutliga redigeringen av Samuelsböckerna, som ursprungligen var en enda bok (den delades i två delar när den översattes till grekiska), gjordes under det judiska folkets fångenskap i Babylonien mellan ca 580-540 f Kr.

 • Innehåll:

  Batsheba (detalj av målning av Rembrandt)
  Andra Samuelsboken handlar nästan uteslutande om Davids historia och presenterar en livfull bild av den teokratiska monarkin där kungen representerar Guds styre över folket.

  Boken beskriver upprättandet av Davids konungadöme och hans huvudstad i Jerusalem. Efter Sauls död blir David kung, först över Juda stams territorium i söder och slutligen även över norra delen av landet och därmes över hela det israelitiska folket. Som härskare vinner han stor popularitet.

  David är dock mycket skoningslös när det gäller att genomdriva sina privata intressen. Boken berättar om hans äktenskapsbrott och hur han låter döda en av sina generaler för att kunna överta dennes hustru Batsheba - något som får allvarliga konsekvenser både för hans familj och för folket.

  Boken berättar också om maktkampen under slutet av Davids liv, liksom om instiftandet av det davidiska förbundet - Guds löfte om att Davids tron ska bestå för evigt (ett löfte som ska uppfyllas genom Messias).
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...