Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Nehemja

 • Omfattar tiden: Ca 445-420 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare: Nehemja ben Hakalja m fl.

  Nehemja var en judisk munskänk vid de persiska hovet som kom att spela en avgörande roll vid återuppbyggnaden av Juda efter folkets återkomst från den babyloniska fångenskapen. Nehemja tillhörde själv ättlingarna till de judar som deporterats till Babylon år 586, men liksom många andra hade han vuxit upp under persiskt styre och med tiden fått en ansvarsfull befattning vid kung Artaxerxes I:s hov.

  År 445 utsågs han till ståthållare över Juda under det persiska riket och tilläts bege sig till Jerusalem för att få till stånd ett återuppförande av stadens murar. Nehemja stannade kvar som ståthållare i 12 år.

  Delar av Nehemjas bok är skrivna i jag-form och utan tvekan nedtecknade av Nehemja. Övriga delar är antingen skrivna av Nehemja, Esra eller någon okänd författare.

 • Tillkomsttid: Ca 400 f Kr.

  Esras och Nehemjas böcker utgjorde ursprungligen en helhet, kallad Esras bok. Så var den införd i den hebreiska bibeln fram till år 1448 då böckerna separerades.

 • Innehåll:

  Jerusalem på Nehemjas tid
  Nehemja bildar fortsättning på Esras bok. Nehemja berättar att när han får veta att Jerusalems stadsmurar, som förstörts då de babyloniska härarna intog staden år 586 f Kr, ännu inte byggts upp, ber han om kungens tillåtelse att bege sig till vad som nu är den persiska provinsen Juda för att återuppföra murarna. Vid hans ankomst till Jerusalem är dock många ledande män emot hans planer och försöker hindra honom. Men han samlar folket och lyckas fullborda arbetet på 52 dagar.

  I syfte att återbefolka Jerusalem, vars invånarantal sjunkit kraftigt, befaller han att var tionde jude måste bosätta sig i huvudstaden. Han inför också en rad religiösa och sociala reformer.

  År 433 återvänder han till Persien, men redan året därpå reser han tillbaka till Jerusalem för att reda upp vissa missförhållanden där. Han genomdriver flera lagar, exempelvis utbetalning av lön till leviterna, högtidlighållande av sabbaten och upphävande av blandäktenskap.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...