Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Daniel

 • Upphovsman: Daniel.

  Daniel var en av de tonåriga judar som deporterades till Babylon sedan babyloniska styrkor intagit Jerusalem år 606 f Kr. I likhet med ett antal andra unga män fick han utbildning i kaldeiskt språk och tänkesätt för att sedan kunna tjänstgöra vid det babyloniska hovet. Där utbildades han i kaldeiskt tänkande. Hans tvåspråkighet kommer tydligt till uttryck i boken som är författade både på hebreiska (judarnas vardagsspråk) och på arameiska (babyloniernas språk).

  Daniel kom att utmärka sig genom sin förmåga att tolka drömmar och syner och blev en framstående person vid det babyloniska hovet. Han var verksam som statsman och profet, först under de babyloniska härskarna Nebukadnessar och Belsassar, och därefter - sedan Persien besegrat Babylon - under den persiske kungen Darejaves.

  Daniel hade sin sista uppenbarelse år 536.

  Enligt en tradition dog han i Susa i nuvarande Iran omkring år 520 f Kr och där ska han också ha fått sin grav.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: 500-talet f Kr.

 • Innehåll:

  Statyn i Nebukadnessars dröm
  Boken om Daniel handlar inledningsvis om hans tid som fånge i Babylonien under det babylonisk-persiska väldet. Hans första stora test kommer när kung Nebukadnessar begär att han ska tolka innebörden i en dröm som kungen haft och dessutom göra det utan att känna till drömmens innehåll. Daniel beskriver kungens dröm om en gigantisk staty och förklarar att figuren representerar fyra framtida riken som ska följa på varandra fram till den yttersta tiden och Messias upprättande av Guds rike på jorden.

  Nebukadnessar belönar Daniel med att göra honom till herre över Babels hövdingadöme och högste föreståndare för de vise i Babel. Daniel innehar därefter en hög ställning i den babyloniska regeringen i närmare 70 år, tills Babylon intas av det persiska riket. Daniel lyckas dock behålla sin position även under den persiske härskaren Darejaves.

  Resten av boken utgörs av en rad syner som Daniel har under åren 553-537 f Kr. De skildrar i symbolisk form ett antal stormakters uppgång och fall och leder alla fram till den sista tiden och det enda rike som kommer att bestå för alltid - det Gudsrike som Messias ("Människosonen") ska upprätta på jorden.

  Här finns bland annat profetiorna om "de fyra djuren", "baggen och bocken", "de 70 veckorna" och "Söderlandets och Nordlandets kungar". I alla tider har man försökt att med utgångspunkt från Daniels profetior räkna ut tidpunkten för Jesu återkomst.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...