Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Sakarja

 • Författare: Sakarja ben Berekja.

  Sakarja kom från en judisk prästfamilj. Han föddes under den babyloniska fångenskapen och var en av de judar som år 538, under Serubbabels och Josuas ledarskap, återvände till den då persiska provinsen Juda med uppgift att uppföra ett nytt tempel i Jerusalem.

  Sakarja inledde sin profetiska verksamhet omkring år 520.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: År 520-480 f Kr.

 • Innehåll:

  Boken består av två delar. Den första nedtecknades före återuppbyggnaden av templet efter den babyloniska fångenskapen, medan den andra delen har en helt annan historisk bakgrund och har tillkommit flera decennier senare.

  Den första delen innehåller en samling av Sakarjas profetior och syner år 520 och 518 f Kr då man höll på att bygga upp templet i Jerusalem på nytt. Visionerna handlar om Jerusalems restaurering och templets återuppbyggnad, domar över landets fiender, Guds beskydd och fiendernas undergång.

  Den andra delen innehåller löftet om en kommande Messias, en kung som Gud själv krönt, som ska skapa fred i världen. Den avslutas med en beskrivning av vad som kommer att hända vid tidens slut, den väntade Messias ankomst och Guds riks seger.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...