Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Job

 • Författare: Okänd.

 • Tillkomsttid: Ca 500-300 f Kr.

 • Innehåll:

  Jobs bok handlar om lidandets mening. Job är en framgångsrik jordägare med väldiga förmögenheter och stor familj. Han är också en god och rättfärdig man som följer Guds vilja. Boken inleds med att satan ifrågasätter Jobs tro och menar att det är lätt att tro på Gud när allt går en väl i händer.

  Gud svarar med att ge satan tillåtelse att pröva Jobs tro genom att ta ifrån honom allt och låta honom utstå allehanda umbäranden. Job förlorar sina barn, sina ägodelar och drabbas av svår sjukdom. Ändå förnekar Job aldrig Gud. Däremot ställer han frågan varför just han som alltid har varit en lydig tjänare ska behöva utsättas för allt detta lidande. Hans vänner menar att alla olyckor är straff för synder. Guds svar är gåtfullt och slutsatsen är att människan inte kan veta vad som är rättvist, det kan bara Gud själv.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...