Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Klagovisorna

 • Författare: Jeremia ben Hilkia.

  Jeremia föddes i byn Anatot omkring år 640 f Kr. Han var son till en judisk präst och redan som ung upplevde han år 626 f Kr kallelsen att bli profet. Under hans 40 år långa aktiva tid som profet regerade fem kungar över Juda. Samtidigt kämpade Assyrien, Egypten och Babylonien om herraväldet över landet.

  Jeremia (detalj av en målning av Michelangelo)
  Grannriket Israel hade fallit för assyriska styrkor nästan hundra år tidigare, och Jeremia varnade folket för att eftersom folket brutit mot lagarna för förbundet med Gud och glömt Gud genom att dyrka främmande gudar, skulle även Juda rike komma att krossas av ett annat folk. Hans varningar och domsord förde honom ofta i konflikt med folkets ledare. Han blev mycket impopulär och stämplades som förrädare därför att han uppmanade sitt folk att ge upp kampen mot Babel. Han utsattes för förföljelser och mordförsök och sattes slutligen i fängelse. Därifrån befriades han först sedan de babyloniska styrkorna erövrat Jerusalem och krossat Juda rike år 587 f Kr.

  Större delen av landets invånare deporterades till Babylonien, men Jeremia begav sig liksom ett stort antal andra judar till Egypten där han också troligen dog någon gång under 500-talets första hälft.

  Enligt judisk tradition skrev Jeremia förutom Klagovisorna även de båda Kungaböckerna samt den bok som bär hans namn.

 • Tillkomsttid: Ca 585 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Innehåll:

  Klagovisorna är den kanske dystraste boken i bibeln. Den skrevs efter Jerusalems fall 587 f.Kr och består av fem fristående dikter eller sorgesånger som berättar om hur judarna sörjer templets och Jerusalems förstörelse. Dikterna skildrar nöden i den erövrade staden med stark inlevelse och på ett rakt och känslofyllt språk. Guds tempel har raserats och folket ser detta ofattbara som ett tecken på att Gud har lämnat dem i fiendens hand därför att de inte har hållit sina löften till Gud. Klagovisorna skildrar deras ånger men också hur de i sin sorg ser fram mot bättre tider.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...