Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Esra

 • Omfattar tiden: Ca 538-410 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare: Esra ben Seraja m.fl.

  Esra föddes i Babylon av judiska föräldrar under judarnas fångenskap där. Förutom att han var präst och skrivare var han även den persiske kungens rådgivare i judiska angelägenheter och när det gällde planen för judarnas återvändande till Jerusalem. Den persiska regeringen var tolerant mot andra religioner men krävde ordning och auktoritet. År 458 fick Esra därför i uppdrag av kung Artaxerxes att leda en större grupp judar tillbaka till staden med uppdrag att organisera de religiösa förhållandena och judarnas liv.

  Hans insatser ledde till ett återupprättande av den traditionella gudsdyrkan i det nya tempel som uppförts i Jerusalem samt upplösning av alla blandäktenskap som ingåtts.

  Senare ansvarade han också för återuppbyggandet av Jerusalems stadsmurar tillsammans med Nehemja.

  Delar av Esras bok är skrivna i jag/vi-form och är utan tvekade nedtecknade av Esra. Andra partier består av avskrifter av offentliga dokument på arameiska, medan ytterligare andra delar kan vara skrivna av någon okänd författare.

 • Tillkomsttid: Omkring år 400 f Kr.

  Esras och Nehemjas böcker utgjorde ursprungligen en helhet, kallad Esras bok.

 • Innehåll:

  Esras bok fortsätter där Krönikeböckerna slutar. Boken skildrar hur den första gruppen deporterade judar återvänder från den babyloniska fångenskapen år 538. Den räknar upp vilka som återvände och berättar om deras återkomst, uppförandet av ett nytt tempel i Jerusalem och dess invigning.

  Esra fortsätter med att berätta om hur han själv blir utsedd till ståthållare över Jerusalem och får uppdraget att leda en andra grupp judar tillbaka till Jerusalem. Vid ankomsten dit finner han att folket inte längre lyder de mosaiska lagarna. Dessutom har många judiska män gift sig med kvinnor från främmande folk med andra gudar.

  I enlighet med det uppdrag han fått, återinför och genomdriver Esra åtlydnad av Toran och återupprättar Israels religion och det israelitiska levnadssättet. Vidare ingriper han mot de äktenskap med icke-judiska kvinnor som många judiska män ingått och befaller dem att lämna sina hustrur.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...