Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Nya testamentet (Det nya förbundets skrifter)
Matteusevangeliet - Markusevangeliet - Lukasevangeliet - Johannesevangeliet - Apostlagärningarna - Romarbrevet - Första korinthierbrevet - Andra korinthierbrevet - Galaterbrevet - Efesierbrevet - Filipperbrevet - Kolosserbrevet - Första thessalonikerbrevet - Andra thessalonikerbrevet - Första Timotheosbrevet - Andra Timotheosbrevet - Titusbrevet - Filemonbrevet - Hebreerbrevet - Jakobsbrevet - Judasbrevet - Första Petrusbrevet - Andra Petrusbrevet - Första Johannesbrevet - Andra Johannesbrevet - Tredje Johannesbrevet - Uppenbarelseboken


Hebreerbrevet

 • Författare: Okänd.

  Brevet är skrivet av en lärjunge eller medarbetare till någon av apostlarna, sannolikt Paulus.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: Ca år 67-68.

  I sitt sista bevarade brev, skrivet ca år 65, bad Paulus att Timotheos skulle komma till Rom där han satt fängslad. Inte långt därefter blev Paulus avrättad. Troligen kom Timotheos till Rom och fängslades även han i egenskap av Paulus medarbetare. När Hebreerbrevet skrevs hade Timotheos nyss blivit fri.

 • Innehåll:

  Brevet riktar sig till judar som anslutit sig till den Jesustroende församlingen. Huvudsyftet är att uppmuntra dem att hålla ut då de utsätts för förföljelser. Författaren vill också visa att de löften som gavs åt israeliterna i det gamla förbundet har gått i fullbordan i det nya förbundet.

  Jesu offer har avlöst det gamla förbundets prästtjänst, tempeltjänst och offer en gång för alla. På samma sätt som översteprästen gick in i templet med det som skulle offras bar Jesus fram sig själv, sitt eget liv, som ett slutgiltigt offer och öppnade vägen till Gud.

  Författaren varnar vidare för avfall från tron på Kristus, vilket är ödesdigert eftersom den som en gång avfallit inte kan omvända sig på nytt.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...