Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Nya testamentet (Det nya förbundets skrifter)
Matteusevangeliet - Markusevangeliet - Lukasevangeliet - Johannesevangeliet - Apostlagärningarna - Romarbrevet - Första korinthierbrevet - Andra korinthierbrevet - Galaterbrevet - Efesierbrevet - Filipperbrevet - Kolosserbrevet - Första thessalonikerbrevet - Andra thessalonikerbrevet - Första Timotheosbrevet - Andra Timotheosbrevet - Titusbrevet - Filemonbrevet - Hebreerbrevet - Jakobsbrevet - Judasbrevet - Första Petrusbrevet - Andra Petrusbrevet - Första Johannesbrevet - Andra Johannesbrevet - Tredje Johannesbrevet - Uppenbarelseboken


Evangeliet enligt Matteus

 • Omfattar tiden: Ca 6 f Kr-30.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare (enligt kyrkans äldsta tradition): Matteus Levi bar Alfeus.

  Matteus (detalj av målning av Rembrandt)
  Matteus var bosatt i Kafarnaum vid Gennesarets sjö i Galileen där han arbetade som tullindrivare för den romerska ockupationsmakten. År 27 kom han i kontakt med Jesus, som då nyligen flyttat till Kafarnaum och inlett sin predikoverksamhet, och han anslöt sig till gruppen kring Jesus. Senare historiska författare säger att han efter Jesu död reste runt och predikade evangeliet i Etiopien, Makedonien, Persien och flera länder i Asien. Enligt vissa traditioner mördades han i Etiopien omkring år 90.

 • Tillkomsttid: Ca 40-65.

  Hos flera av de tidigaste ledarna för den kristna församlingen, Papias, Irenaeus, Tertullianus etc finns uppgiften att Matteus författade en första berättelse om Jesu liv och verksamhet - kanske huvudsakligen bestående av nedtecknade eller muntligt traderade uttalanden av Jesus - på arameiska (judarnas talspråk på Jesu tid). Biskop Papias av Hierapolis skriver i början av 100-talet att Matteus "sammanställt orden [Herrens ord] på det hebreiska språket [arameiska]. Alla översatte dessa [till grekiska] efter förmåga". Även efterskrifter, som finns i slutet av Matteus evangelium i många handskrivna manuskript, säger att berättelsen nedtecknades redan något tiotal år efter Jesu himmelsfärd.

  Sannolikt gjorde Matteus alltså en kortare sammanställning av Jesu liv och undervisning på arameiska (som ju var vardagsspråket för honom själv och de andra medlemmarna av den tidigaste jesustroende församlingen) omkring år 40 och gjorde sedan på 60-talet en ny och utförligare version på grekiska - kompletterad med uppgifter från hans vän Johannes Markus - som utgör originalet till den text vi har i våra biblar i dag.

 • Innehåll:

  Detta är Matteus framställning av Jesu liv och verksamhet i Galileen, Judeen och angränsande palestinska landskap, hans undervisning, rättegången mot honom i Jerusalem, dödsdomen och avrättningen på Golgata samt flera lärjungars möten med Jesus levande efter hans död.

  Matteus vänder sig främst till judiska läsare. Han vill bevisa för dem att Jesus är Messias, som enligt profetiorna skulle komma och befria sitt folk och upprätta ett nytt förbund med det. I och med Jesus hade alla de löften som Gud gett sitt egendomsfolk på Gamla testamentets tid gått i uppfyllelse. Därför hänvisar han gång på gång till gammaltestamentliga profetior som han visar har gått i uppfyllelse genom Jesus.

  Matteus återger mycket av Jesu förkunnelse, huvudsakligen sammanställt i form av sex längre tal. Här finns Jesu bergspredikan, hans ord om ändens tid, liknelser om det kommande gudsriket och förklaringar om vad det innebär att följa honom. Matteus berättar också om hur Jesus ger sina lärjungar uppdraget att föra hans budskap ut i världen. • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...