Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Nya testamentet (Det nya förbundets skrifter)
Matteusevangeliet - Markusevangeliet - Lukasevangeliet - Johannesevangeliet - Apostlagärningarna - Romarbrevet - Första korinthierbrevet - Andra korinthierbrevet - Galaterbrevet - Efesierbrevet - Filipperbrevet - Kolosserbrevet - Första thessalonikerbrevet - Andra thessalonikerbrevet - Första Timotheosbrevet - Andra Timotheosbrevet - Titusbrevet - Filemonbrevet - Hebreerbrevet - Jakobsbrevet - Judasbrevet - Första Petrusbrevet - Andra Petrusbrevet - Första Johannesbrevet - Andra Johannesbrevet - Tredje Johannesbrevet - Uppenbarelseboken


Judas brev

 • Författare (enligt kyrkans äldsta tradition): Judas bar Josef.

  Judas föddes i Nasaret i Galiléen omkring år 0, som son till snickaren Josef och hans hustru Maria. I likhet med sina syskon var han under hela sin bror Jesu verksamhetstid skeptisk till dennes förkunnelse.

  Judas (detalj av målning av van Dyck)
  Det var först efter det att Jesus avrättats av de romerska ockupanterna som han blev övertygad om att brodern trots allt var den Messias (Kristus) som de gamla profeterna lovat skulle komma.

  Judas kom sedan att liksom sin bror Jakob och deras mor Maria tillhöra den första messiastroende skaran i Jerusalem som väntade att Jesus skulle komma tillbaka för att upprätta Guds rike.

 • Tillkomsttid: Ca år 75.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Innehåll:

  Brevet är en rundskrivelse som inte vänder sig till någon enskild församling, utan är avsett att skickas runt och läsas i alla församlingar. Det är ett kort förmaningstal som varnar för villolärare som levde hämningslöst i all sorts synd och menade att Guds nåd och friheten som kristna gjorde att de ändå skulle bli förlåtna och få evigt liv.

  Författaren påminner mottagarna om att apostlarna redan tidigare sagt att sådana villolärare skulle komma, och han betonar att det liv de lever kommer att straffa sig. Han förmanar de troende att inte låta sig förledas av villolärarna utan hålla fast vid Guds ord, leva efter Guds vilja och inte ge efter för fysiska lockelser.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...