Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Nya testamentet (Det nya förbundets skrifter)
Matteusevangeliet - Markusevangeliet - Lukasevangeliet - Johannesevangeliet - Apostlagärningarna - Romarbrevet - Första korinthierbrevet - Andra korinthierbrevet - Galaterbrevet - Efesierbrevet - Filipperbrevet - Kolosserbrevet - Första thessalonikerbrevet - Andra thessalonikerbrevet - Första Timotheosbrevet - Andra Timotheosbrevet - Titusbrevet - Filemonbrevet - Hebreerbrevet - Jakobsbrevet - Judasbrevet - Första Petrusbrevet - Andra Petrusbrevet - Första Johannesbrevet - Andra Johannesbrevet - Tredje Johannesbrevet - Uppenbarelseboken


Johannes andra brev

 • Författare (enligt kyrkans äldsta tradition): Johannes bar Sebedaios.

  Johannes föddes i den lilla staden Bethsaida i Galileen, som son till en fiskare vid namn Sebedaios. Hans mor, Salome, var moster till Jesus vilket innebar att Jesus och Johannes var kusiner. Johannes hade en äldre bror som hette Jakob och de var tillsammans med sin far delägare i en fiskerirörelse i Kafarnaum.

  Johannes (detalj av målning av van Dyck)
  Johannes och Jakob tillhörde först vildmarkspredikanten Johannes döparens lärjungar, men anslöt sig sedan till Jesus. Johannes blev den yngste av Jesu följeslagare och även den som stod honom närmast. Innan Jesus avrättades bad han kusinen ta hand om Maria, vilket Johannes också gjorde.

  Johannes blev en av ledarna för den tidiga messianska urförsamlingen i Jerualem tillsammans med Simon Petrus och Jesu bror Jakob, och han tillhörde sannolikt de troende som lämnade Jerusalem tre år före dess förstörelse. Efter Jerusalems förstörelse blev Efesos i nuvarande Turkiet centrum för den kristna kyrkan. Enligt traditionen bosatte sig Johannes i Efesos för att ansvara för de mindreasiatiska församlingarna sedan aposteln Paulus blivit avrättad i Rom. Johannes blev sedan biskop med säte i Efesos och därifrån bedrev han en omfattande verksamhet i Mindre Asien.

  Omkring år 95 förvisades Johannes till ön Patmos i Egeiska havet av den romerske kejsaren Domitianus som straff för att han "talat om Gud och vittnat om Jesus". Ett par år senare tilläts Johannes återvända hem till Efesos och sin församling där. Johannes elev Polykarpos, berättar att Johannes bodde kvar i Efesos och levde ända "till Trajanus dagar". Trajanus blev kejsare år 98. Hieronymus är ännu mer exakt. Han säger att Johannes dog 68 år efter Herrens lidande, dvs år 99.

  Förutom detta brev finns ytterligare två brev skrivna av Johannes bevarade, liksom hans "Jesusbiografi" (Evangeliet enligt Johannes) och Uppenbarelseboken, en redogörelse för de framtidsvisioner om "ändens tid" som han hade under vistelsen på Patmos.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: Ca år 70-80.

 • Innehåll:

  Ett mycket kort brev från Johannes till en okänd mottagare där han betonar kärlekens betydelse. Han förklarar att kärleken är att leva efter Guds bud och han uppmanar brevets läsare att älska varandra. Han varnar dem också för att låta sig påverkas av villolärare, som menar att Jesus inte var Guds son Messias som fötts som människa, och uppmanar dem att försäkra sig om att allt de får lära sig verkligen kommer från Jesu undervisning.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...