Följ Bibelfrågan på Facebook

Dödsriket och himmelriket

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det hebreiska folket var unikt bland folken i främre Asien i så måtto att dess heliga skrifter inte talade om någon 'värld' där man levde vidare efter döden.

Fråga: I trosbekännelsen stor orden 'himmelriket' och 'dödsriket'! Vad är det för skillnad på dem? (A.F.)

"Dödsriket" är ett ord som ofta används som synonym för "döden" eller "graven" - det "icke-tillstånd" som vårt medvetande hamnar i när kroppen och hjärnan har dött. Det ord som i allmänhet översätts med "dödsriket" är det grekiska hades (den hebreiska motsvarigheten i Gamla testamentet är sheol). Det är ett ord som närmast skulle kunna översättas med "de dödas plats", helt enkelt den plats där alla människor hamnade när de dött.

För grekerna stod ordet hades för en konkret underjordisk värld där man på något sätt levde vidare efter döden. "De dödas plats" var ett verkligt rike långt nere i jorden där de döda fortsatte att leva (!) som dystra skuggor.

För judarna var däremot "de dödas plats" (sheol) någonting helt annat. Det hebreiska folket var unikt bland folken i främre Asien i så måtto att dess heliga skrifter inte talade om någon "värld" där man levde vidare efter döden, utan efter döden vilade de döda i stoftet, "i sheol", "nere i jordens djup" (Ps 63:10), orörliga, utan känsel och medvetande. Om man var god eller ond spelade ingen roll - alla var vigda åt samma öde (Job 21:26). Sheol. Dödsriket. Graven. Och där vilade man till uppståndelsen "på den yttersta dagen".

"Himmelriket" är ett annat ord för "Guds rike". Eftersom judarna betraktade Guds namn - JHVH (Jahveh eller Jehovah) - som så heligt att man inte ens ville uttala det, använde man sig av omskrivningar och kallade i stället Gud för exempelvis "Herren". Med tiden gick det så långt att man använde sig av hela omskrivningar, så att i stället för att säga att "Gud har befallt" (eller ens "Herren har befallt") sa man: "Himlen har befallt..." - och syftade då på Gud. "Himlen", Guds boning, blev helt enkelt synonymt med Gud själv.

Följden blev att när man talade om "Guds rike", dvs det rättfärdighetens och fredens rike som Messias/Kristus ska upprätta på jorden vid sin återkomst, då sa man i stället "himlens rike" eller "himmelriket". Detta "himmelrike" är enligt Jesus vad som väntar de troende (församlingen) som uppstår till evigt liv vid Messias ankomst, "på den yttersta dagen".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Tusenårsriket
Vad är egentligen tusenårsriket för nånting? Jag hör ofta uttrycket men jag har inte hittat det någonstans i bibeln.

Vad händer efter döden?
Vad händer när man har dött ifall man är kristen och ifall man inte är det?

Uppståndelse - en omöjlighet?
Hur kan någon tro på att människor som har dött och ruttnat och blivit till ingenting för kanske flera tusen år sen ska kunna uppstå igen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.