>





Följ Bibelfrågan på Facebook

Skapar Gud människor homosexuella?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Genom årtusendena har det fötts miljoner - miljarder - människor som inte är sådana som Gud en gång avsåg.

Fråga: Kan det verkligen vara möjligt att vissa människor föds med en homosexuell läggning? Skulle verkligen Gud välja att skapa människor med en läggning som är onaturlig och drar dem från honom? Nej, vi måste hålla fast vid att homosexualitet är mot Guds vilja! (D.S.)

Gud väljer absolut inte att skapa människor "mot sin natur". Gud väljer inte att skapa vissa människor homosexuella, lika lite som han väljer att skapa människor som är rödhåriga eller blinda eller utrustade med den ena eller andra förmågan.

Att Gud är människans skapare innebär inte att Gud skapar och formar varje enskild individ med hennes olika egenskaper, fel och brister, förmågor och fördelar. Vad det innebär är att Gud lade den fullkomliga "genetiska grunden" till människosläktet då han skapade den första människan.

Denna fullkomlighet kunde ha bestått, om vi inte valt att agera på ett sätt som stred mot Guds vilja. Genom årtusendena har det som kunde ha förblivit fysiskt fullkomligt - det som "Gud sade var gott" - förvrängts, förändrats och skadats. Upphovet till det som människan är i dag är vår vilja, inte Guds. Guds vilja vände vi ryggen redan i människosläktets gryning...

Eftersom människan valde att gå sin egen väg har det genom årtusendena fötts miljoner - miljarder - människor som inte är sådana som Gud en gång avsåg. I själva verket är ingen av oss sådan som Gud en gång avsåg. Vi föds alla med en "läggning" som drar oss bort från Gud:

"Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller" (Rom 8:7)
Vårt "jag", vårt mänskliga, köttsliga sinne, är helt enkelt inte gudstillvänt, utan det vill gå sin egen väg. Vi är alla syndare. Homosexuella såväl som heterosexuella.

Så även om homosexualitet förvisso strider mot Guds ursprungliga avsikter med människan, så gäller det i lika hög grad alla andra avvikelser från den fullkomlighet som ytterst är Guds väsen och därmed hans vilja med oss. Ingen av oss är syndfri. Alla har vi brutit - och bryter - mot Guds vilja, Guds bud, på olika sätt (1 Joh 1:10).

Varför då peka ut och fördöma just denna avvikelse från fullkomligheten hos andra (en avvikelse som inte är självvald) - när vi själva, du och jag, dagligen gör oss skyldiga till hundratals synder (som dessutom är självvalda)?

"Vem är du som dömer din nästa?" (Jakob 4:12)

"Med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer" (Rom 2:1-3)

"Varför ser du flisan i din broders öga, när du inte märker bjälken i ditt eget?... Hycklare!" (Matt 7:1-5)

Det är inte vår uppgift att peka ut andras synder. Vi behöver inte diskutera dem över huvud taget. Om vi över huvud taget ska peka ut några enskilda synder (och syndare), så ska vi börja med de synder vi själva gör oss skyldiga till. Och den dagen vi är fria från de synderna - kan vi kasta den första stenen (Joh 8:7). Inte förr!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Homosexualitet - onaturligt och synd?
Det var inte Guds mening att män skulle bli förälskade i män eller kvinnor i kvinnor. Bibeln är helt klar på hur Gud har tänkt att ett parförhållande ska fungera - nämligen mellan man och kvinna.

Heterosexuella syndare
Hur ska vi kunna medverka till att människor blir frälsta om vi inte tydligt och klart fördömer homosexualitet och säger rent ut att homosexuella är syndare?

Transsexualitet och könsbyte
Det viktigaste för varje människa måste vara att hon får känna sig 'hel' - att hon får bli 'helad' i alla bemärkelser, både själsligen och kroppsligen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.







Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.