Skriv ut den här sidan          Dela på Facebook

Profeten Jesaja

av Thor-Leif Strindberg
Bibelfrågan: Frågor och svar

Det finns nog ingen profet som på ett så livfullt sätt som Jesaja beskrivit den förvandlade värld som enligt Bibeln blir resultatet av Guds herravälde.

Jag undrar vem profeten Jesaja egentligen var och hur man i sammandrag skulle beskriva honom. Tack för en mycket upplysande och gedigen webbsite. (E.W.)

Jesaja (grekiska Esaias) var profet och verkade i sydriket, Juda rike, på 700-talet f Kr när kungarna Ussia, Jotam, Ahas och Hiskia regerade.

Han föddes omkring år 760 f Kr och hans far, som hette Amos, var en man med hög ställning. Enligt en judisk tradition var Amos bror till kung Amasja, vilket skulle innebära att kung Ussia och Jesaja var nära släkt. Det förklarar isåfall varför Jesaja verkar ha haft fritt tillträde till hovet och varför han hade så stort inflytande bland de ledande personerna i Juda rike. Kung Hiskia sände till exempel sina främsta ämbetsmän och de äldste bland prästerna som sändebud till Jesaja.

Jesaja började som profet samma år som kung Ussia dog, dvs omkring år 736 f Kr. I sjätte kapitlet i sin bok berättar han om hur Gud kallade honom till den uppgiften. Hans verksamhet utspelades under en av de mest allvarliga och ödesdigra perioderna av det hebreiska folkets historia, då man gång på gång vände Gud ryggen. Under kung Ahas regeringstid blev avfallet som allra värst, avgudadyrkan florerade över hela landet och till slut stängdes till och med dörrarna till templet.

I sina predikningar fördömde Jesaja avfallet från Gud och allt orättfärdigt i folkets och den enskildes liv: njutningslystnad, överdriven lyx, förtryck mot de fattiga, orättfärdig rättsskipning etc. Han varnade folket för att fortsätta att bryta mot Guds vilja och förutspådde att om man inte bättrade sig skulle assyrierna komma som en stormvind uppifrån norr och ödelägga landet. Samtidigt betonade han att Assyrien inte skulle störta Judas kungar och förstöra Jerusalem, utan att det var något som Babylon skulle göra (Jes 39:6-7). När de assyriska styrkorna vällde in över Juda lugnade han kung Hiskia med att fienden inte skulle kunna tränga in i huvudstaden (Jes 8:7-8)

Jesaja förklarade att "Gud är helig" och följaktligen krävde att hans folk också skulle vara heligt. Därför vredgades Gud på Israels folk för deras synd och lät dem ta konsekvenserna av att de vägrade följa hans vilja, men han vände dem ändå inte ryggen. De var och förblev hans egendomsfolk.

Därför kunde Jesaja också profetera om en kommande guldålder för israeliterna, då den länge väntade gudakonungen - Messias, "Guds smorde" - skulle komma och föra med sig den fred och lycka de alla längtade efter:

"Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike" (Jes 9:6)

Den dagen skulle människorna frångå sina syndiga vanor och följa den ende och sanne Guden.

"Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig" (Jes 2:4)

Det finns nog ingen profet som på ett så livfullt sätt beskrivit den förvandlade värld som blir resultatet av Guds herravälde - en värld där människan är ett med hela sin omgivning, en tid då jorden åter blir ett paradis där det inte längre finns någon ondska eller själviskhet som kan störa friden.

Förutom den profetiska bok som finns i bibeln och bär hans namn skrev Jesaja flera historiska verk, bland annat "Kung Ussias historia" och "Kung Hiskias historia". Båda skrifterna fanns i en bok om de båda rikena Judas och Israels kungar som dock gått förlorad.

Den judiska traditionen berättar att Jesaja led martyrdöden (han ska ha sågats sönder!) under kung Manasses tid.


Läs även följande svar:
Jesajas profetia om Edom
Jesaja 34 är en domsprofetia över landet Edom och dess invånare - ännu en av alla de gammaltestamentliga profetior som gått i uppfyllelse.

Hade Judas något val?
Att någonting är förutsagt betyder inte att det är förutbestämt. Vi har alla vår fria vilja - och det gällde även Judas.

Tusenårsriket
Kanske har ingen av de gammaltestamentliga profeterna beskrivit det kommande gudsriket här på jorden på ett vackrare sätt än Jesaja.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.