Följ Bibelfrågan på Facebook

Judit

Bibelfrågan: Frågor och svar

Judits bok berättar om hur Judit (som troligen är en helt fiktiv gestalt) hjälper sin hemstad att besegra den assyriske fältherren Holofernes.

Fråga: Jag undrar vem Judit, som apokryfen Judits bok handlar om, egentligen var. Var var hon född? Hur gammal var hon när hon dog? Allt som är värt att veta om henne vill jag veta. (M.L.)

Det är nog många som skulle vilja veta mer om Judit, för tyvärr är det så att ingen vet något mer om denna kvinna än det som står om henne i den apokryfiska boken som bär hennes namn. Troligen är hon en helt fiktiv gestalt.

Författaren berättar att Judits far hette Merari och att hon var gift med en man vid namn Manasse som avled efter att ha drabbats av solsting. Efter hans död levde Judit som änka. Hon hade det emellertid gott ställt eftersom hon hade ärvt "både guld och silver, tjänare och tjänsteflickor, boskap och åkrar" efter sin man. Författaren betonar vidare att hon var mycket vacker.

När den assyriske kungen Nebukadnessar omkring 600 år före Kristus skickade sin general Holofernes att inta Judeen och han belägrade staden Baityloua där Judit var bosatt, övervägde invånarna att kapitulera. Men Judit förklarade att Gud skulle rädda dem och att hon skulle vara Guds redskap.

Hon begav sig till den assyriske generalens läger och uppgav att hon hade informationer som skulle göra det möjligt för honom att inta både Baityloua och huvudstaden Jerusalem utan förluster. Holofernes och hans underordnade betraktade hennes initiativ som ett sätt att rädda sitt eget liv och uppfattade följaktligen hennes uppgifter som trovärdiga.

Efter en privat middag som Holofernes arrangerat i avsikt att förföra den vackra överlöperskan blev generalen så berusad att han somnade. Judit utnyttjade tillfället och halshögg honom, varefter hon återvände till sin hemstad med fiendens huvud som trofé.

Nästa dag gick männen i staden till attack mot det assyriska lägret, och när soldaterna upptäckte att de plötsligt stod utan ledare flydde de hals över huvud. De flyende soldaterna angreps dock överallt av israeliter som uppmanats att ta till vapen och göra slut på fienden, och därmed var också det assyriska hotet eliminerat.

Efter den här händelsen blev Judit en högt ansedd kvinna, inte bara i hemstaden Baityloua utan även i resten av landet. Hon förblev änka och avled 105 år gammal. Hon begravdes i sin make Manasses gravkammare, och hennes egendom fördelades enligt hennes vilja mellan Manasses och hennes egna närmaste släktingar.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När skrevs bibeln
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.