Följ Bibelfrågan på Facebook

Jehovas vittnens bibelöversättning

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vilka medlemmarna i JV:s översättningskommitté är, eller vilken bakgrund och utbildning de har, är inte känt, eftersom de begärde att få vara anonyma. Kommittén bestod dock uteslutande av medlemmar av Jehovas vittnen.

Fråga: Jag skulle vilja få reda på lite bakgrundsfakta om Nya Världen-översättningen, den bibel som Jehovas vittnen använder sig av. (P.J.)

Nya världens översättning har gjorts direkt från hebreiska, arameiska och grekiska till modern engelska av en kommitté.

Som grund för översättningen av Gamla testamentet använde man Rudolf Kittels "Biblia Hebraica" (utgiven 1951-1955). 1984 års reviderade upplaga av Nya världens översättning har moderniserats i överensstämmelse med 1977 års upplaga av "Biblia Hebraica Stuttgartensia". Dessutom konsulterades Dödahavsrullarna och tidigare översättningar till andra språk.

När det gäller Nya testamentet använde man i första hand den grekiska text som bearbetats av Westcott och Hort (utgiven 1881), liksom andra tidiga översättningar till andra språk.

Vilka medlemmarna i kommittén är, eller vilken bakgrund och utbildning de har, är inte känt, eftersom de begärde att få vara anonyma. Kommittén bestod dock uteslutande av medlemmar av Jehovas vittnen.

Översättningen kom från början ut i delar, under åren 1950-1960. Den engelska översättningen har sedan legat till grund för utgåvorna på andra språk.

Detta sistnämnda - att göra en översättning från en översättning - är (oavsett den ursprungliga översättningens kvalitéer) naturligtvis en svaghet, eftersom varje "översättningssteg" oundvikligen innehåller en mängd möjligheter till fel. Man kan lätt se hur riskabelt det är med en "fler-etappsöversättning" om man översätter en helt vanlig text från svenska till hebreiska eller grekiska och sedan tillbaka till svenska.

Redan dessa två "steg" - där vissa ord kan översättas på en mängd olika sätt i varje steg - ger i slutänden ett antal olika översättningsvarianter som alla är lika språkligt korrekta, men där naturligtvis bara en stämmer med den ursprungliga texten (och kanske inte ens det, ifall det inte finns något ord i "språk nr 2" som har exakt samma innebörd som ordet i grundtexten).

Rent generellt är det följaktligen "säkrare" att använda en direktöversättning från grundspråket.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vilken bibelöversättning är bäst?
Hur ska man veta vilken översättning av Bibeln som är mest korrekt och vilken man ska välja att läsa?

Har man ändrat i Guds ord?
I den gamla versionen av bibeln står det vissa exempel för vilka straff som är lämpliga för olika brott. (Till exempel så är straffen värre för kvinnor och homosexuella ska straffas med stening.) Men i Bibel 2000 står det bara att det är olämpligt eller nåt i den stilen. Är det inte fel att ändra i Guds text.

Fel och motsägelser i bibeln
Jag har sett sajter på Internet med uppräkningar av massor av fel och motsägelser i bibeln. Det visar väl hur klart som helst att bibeln bara är människors skriverier och inte en ofelbar Guds ord?

När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Hur mycket har Nya testamentet förändrats?
Vet man hur mycket Nya testamentet har förändrats under de 2000 år som gått sedan de skrevs? Både i fråga om omfattning och innehåll?

Vad togs bort ur bibeln?
Man hade tydligen ett möte i Nicaea för ett antal hundra år sedan där man "sanerade" bibeln. Vad tog man bort och varför. Kommentar?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.