Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad är bibelns 'Silo' eller 'Shilo'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Ordet 'shilo' anses ha en messiansk innebörd och stå för den kommande fridsfursten.

Fråga: Vad betyder ordet 'Silo', t ex i 1 Mos 49:10? (C.M.) ?

Exakt vad grundtextens "Silo" (Shilo) i 1 Mos 49:10 betyder är inte känt. Det anses dock, med utgångspunkt från ordets etymologi, att det har en messiansk innebörd och följaktligen står för den kommande fridsfursten, "den som härskar", "den som tar emot tribut" m m.

Således har exempelvis Folkbibeln översättningen "Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer", men i en fotnot betonas att det också kan översättas "till dess Shilo kommer". Luther översatte texten med "till dess Fridsfursten kommer".

Bibel 2000 skriver däremot: "Spiran skall förbli hos Juda, härskarstaven i hans hand. En gång skall han motta tribut och folken tvingas till lydnad", och påpekar i en not att det också kan översättas "En gång skall han komma till Shilo".

Ett Shilo som förekommer på många andra ställen i bibeln är staden Shilo i Efraim. Den här staden gjorde Josua till sitt högkvarter efter erövringen av Kanaan. Under flera århundraden framåt var Shilo ett politiskt och religiöst centrum för Israels folk.

Thor-Leif Strindberg


Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.