Följ Bibelfrågan på Facebook

Synoptikerna

Bibelfrågan: Frågor och svar

Tidsordningen i berättelserna är ungefär densamma och de berättar i stor utsträckning om samma händelser.

Fråga: Varför kallas Matteus-, Markus- och Lukasevangelierna för synoptikerna? (M.)

Ordet "synoptisk" kommer av det grekiska synops som betyder "samseende", och att man använder den beteckningen beror på att de tre evangelierna i långa stycken är så lika - Matteus, Markus och Lukas ser Jesu liv och undervisning på samma sätt - att man kan ställa upp dem i tre spalter bredvid varandra och se hur de följer och kompletterar varandra. Tidsordningen i berättelserna är ungefär densamma och de berättar i stor utsträckning om samma händelser.

Johannes berättar däremot om flera händelser som inte de övriga tre nämner, och även i övrigt skiljer sig hans framställning av evangeliet ganska mycket från de tre "synoptikerna".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Evangeliernas författare
Författare till evangelierna anses vara de fyra personer som evangelierna uppkallats efter.

Var evangelierna utombibliska skrifter?
Vilka bevis finns det för att evangelierna först var utombibliska innan de fogades till Nya testamentet?

Skrevs evangelierna efter år 70?
Jerusalems förstörelse var den mest fruktansvärda upplevelse som drabbade det judiska folket vid vår tideräknings början.

Varför skrevs det inte mer om Jesus?
Varför finns det så lite skrivet, utanför evangelierna, om Jesus?

Vad togs bort ur bibeln?
Under de första århundradena e Kr författades det mängder av böcker och brev och andra skrifter med kristen anknytning - exempelvis berättelser där Jesus på något sätt utgjorde centralgestalten.

Varför skrev inte Gud bibeln själv?
Varför skriver inte din Gud sina budskap själv utan låter andra göra det åt honom? Varför skrev han inte bibeln själv?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.