Följ Bibelfrågan på Facebook

Testamente i biblisk mening

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det nya testamentet är det förbund som Gud slöt mellan sig själv och de människor som genom sin tro på Messias blir Abrahams andliga barn.

Fråga: Vad betyder 'testamente' så som ordet används i beteckningarna 'Gamla testamentet' och 'Nya testamentet'? (S.Å.)

Ett testamente är ett avtal eller ett förbund. Det "gamla testamentet" ("gamla förbundet") är det förbund som Gud slöt mellan sig själv och Abraham fysiska "barn" (dvs hans ättlingar, de som senare skulle bli Israels folk). I det förbundet ingick bland annat löftet om att Gud en dag skulle sända en "messias" (en "kristus" på grekiska) som skulle återupprätta den brustna relationen mellan människan och hennes skapare och förverkliga ett evigt gudsrike på jorden. De skrifter som handlar om detta förbund kallar vi följaktligen för "Gamla testamentets skrifter", och de utgör den första delen av vår bibel.

Det "Nya testamentet" ("nya förbundet") är det förbund som Gud slöt mellan sig själv och de människor som genom sin tro på Messias (Kristus) blir Abrahams andliga barn. Dessa människor kallades (och kallas fortfarande) "kristna" därför att de var övertygade om att snickaren och rabbin Jesus från Nasaret var - och är - den utlovade kristus. De skrifter som handlar om Jesus och hans elevers verksamhet, Jesu undervisning etc - allt detta som berättar om det nya förbundet mellan Gud och mänskligheten - kallar vi följaktligen för "Nya testamentets skrifter" och de utgör den sista delen av bibeln.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför är judarna Guds favoriter?
Hur kommer det sig att Gud, som älskar alla människor lika mycket, har valt ut just ett enda folk, judarna, till sitt älsklingsfolk?

Hur gammalt är Israel?
För 3000 år sedan grundade Israels 12 stammar ett rike i Kanaans land - den kustremsa vid Medelhavet som enligt Guds löfte skulle tillhöra Abrahams ättlingar israeliterna i evighet

Har judarna förtur till himlen?
Bibeln talar om judarna som Guds egendomsfolk, men ger det judarna någon 'förtur' till himlen?

Abrahams barn
Vem var Abraham, vad gjorde han, vilka är 'Abrahams barn' - och vad har allt detta med kristendomen att göra?

Leva enligt Guds vilja
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.