Följ Bibelfrågan på Facebook

Moralisk upprustning eller evigt liv?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Gud förvandlade dessa fiskare till förkunnare med uppdrag att lägga grunden till Guds församling och förbereda mänskligheten inför den dag då Jesus skulle återvända som Messias för att ge dem som accepterat honom som sin Herre evigt liv och tillsammans med dem upprätta sitt rike.

Fråga: Om Gud verkligen hade avsikten att ge alla människor på jorden en ny chans till moralisk upprustning genom Jesus och kristendomen, varför satsade han då på att några fiskare vid Genesarets sjö (sannolikt analfabeter) skulle fixa detta? Det fanns ju högkulturer på andra platser t ex i Asien, som vore mer skickade att marknadföra en så viktig sak. (I.S.)

Om Guds avsikt hade varit ”att ge alla människor på jorden en ny chans till moralisk upprustning” så hade kanske - men inte alls säkert - en högkultur någon annanstans haft större förutsättningar att ”marknadsföra” detta än några judiska fiskare. Men nu var det ju inte alls det som var Guds avsikt, utan någonting oändligt mycket större och viktigare än att åstadkomma ”moralisk upprustning” i världen...

Guds syfte var att fullborda sitt skapelseprojekt - att göra människan till sin fullkomliga avbild, en varelse med evigt liv. Och för det ändamålet var det inte alls fel att ”satsa på några fiskare vid Gennesarets sjö”. Tvärtom fanns det kanske inte några som var bättre skickade än just de. Och det var inte heller något plötsligt infall...

Bibeln berättar om hur Gud genom årtusenden dessförinnan hade skapat och förberett ett visst folk (vars anfader Abraham en gång utvandrat från världens första verkliga högkultur, den mesopotamiska, där världens första städer med hus av tegel, storslagna palats, tempel, verkstäder och skolor byggdes, där man använde hjulet, plogen, ett aritmetiskt räknesystem och en årskalender, där skriften och förmågan att utvinna och forma metall utvecklades) just för denna uppgift - för att leda mänskligheten in på rätt väg och göra det möjligt för oss alla att nå det mål som Gud från början avsett för oss, att bli Guds likar, Guds avbilder med evigt liv, det som är hela meningen, hela syftet, med vår existens här på jorden.

Gud hade skapat en släkt, ett folk, som skulle förbereda mänskligheten för den dag då han skulle upprätta sitt rike på jorden - tusen år då Guds egen son, Guds utvalde kung, ”Messias” (”christos” på grekiska, ”kristus” på svenska), skulle styra över världen med Guds vilja som lag, så att alla skulle kunna se, förstå och välja det som mänskligheten i stort genom tiderna förkastat, välja att ta emot den ande som ger evigt liv.

Tvåtusen år senare, när ättlingarna till utvandrarna från Mesopotamien växt till ett folk som spritt sig ut över hela det romerska riket, var så tiden inne för Gud att genomföra nästa steg...

Ur detta folk som han utvalt lät han en människa födas som skulle uppenbara Gud i all fullkomlighet. Denne enkla snickare, Yeshua (Jesus), från byn Nasaret visade vad det innebar att som människa återspegla Guds väsen i alla avseenden, och genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse gjorde han det möjligt för varje människa att bokstavligen börja ett nytt liv med Guds ande inom sig, för att slutligen uppstå eller förvandlas till evigt liv.

Bibeln berättar om hur Jesus kallade dessa enkla fiskare vid Gennesarets sjö att sprida ”de goda nyheterna” (grek ”evangelium”) om att Guds eviga rike snart skulle vara verklighet och att det skulle stå öppet för var och en som var beredd att börja leva efter Guds vilja. Fastän de kanske (men troligen inte) var analfabeter, förvandlade Gud dem till förkunnare med uppdrag att lägga grunden till Guds församling och förbereda mänskligheten inför den dag då Jesus skulle återvända som Messias för att ge dem som accepterat honom som sin Herre evigt liv och tillsammans med dem upprätta sitt rike.

Redan i mitten på 30-talet, bara några år efter det att Jesus lämnat dem, reste de omkring i hela Medelhavsområdet och långt bort mot Asien. Dessa fiskare fick människor överallt att lyssna och inse att den Messias som folkets gamla profeter utlovat hade kommit i gestalt av snickaren Jesus från Nasaret. Budskapet spred sig som en löpeld och bara några månader senare hade de lagt grunden till en växande församling av människor som svarat på Guds kallelse och tagit emot Guds ande. Redan omkring år 100 - dvs bara 70 år efter Jesu verksamhet - uppgick antalet kristna till drygt 300 000.

Genom århundradena och årtusendena skulle Gud fortsätta att kalla människor - inte för att åstadkomma någon moralisk upprustning, inte för att förvandla världen, inte för att förvandla mänsklighetens civilisationer, utan för att slutligen förvandla hela mänskligheten från fysiska, dödliga varelser till det som ända från begynnelsen varit målet för varje människa som någonsin fötts: att bli Guds evigt levande avbilder.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför skapade Gud oss människor?
Står det nånstans i Bibeln varför Gud skapade oss och varför Jesus måste komma och starta en ny religion?

Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att "bokstaven dödar men anden ger liv"? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Människan - ande, själ och kropp?
Hur ser människans natur ut enligt bibeln? Finns det något stöd i bibeln för att människan är en ande, som har en själ, som bor i en kropp?

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.