Följ Bibelfrågan på Facebook

De viktigaste kristna texterna

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Vilka texter är det som är viktiga för kristendomen? (Z.)

Eftersom kristendomen betraktar hela bibeln som Guds ord är hela bibeln - både Gamla och Nya testamentet - viktig, men de texter som främst gäller kristna är de texter som berättar om Jesu liv, verksamhet, död och uppståndelse, Jesu egna ord (så som de återges i de fyra evangelierna), innehållet i de brev som Jesu närmaste lärjungar (apostlarna) skrev till olika nystartade kristna/messianska församlingar runt Medelhavet under decennierna efter Jesu verksamhet, samt Uppenbarelseboken (som berättar om framtiden och Jesu återkomst).

Allt detta finns i Nya testamentet.

Gamla testamentet är mer att betrakta som en bakgrund till hela kristendomen. Även om det också anses vara Guds ord, i precis lika hög grad som det nya testamentet, är det mer inriktat just på det judiska folket och dess historia och uppgift som "Guds egendomsfolk".

Det handlar om hur Gud lovade en herde från Kaldéen vid namn Abraham att göra hans ättlingar (de som senare skulle kallas israeliter) till sitt eget folk och bland dem låta en kung - en "messias" ("kristus" på grekiska) - födas som en dag skulle förvandla hela världen till ett "himmelrike" eller ett "Guds rike".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför läser kristna mest Nya testamentet?
Jag är intresserad av religion och har en fråga som jag inte riktigt förstår. Varför läser främst kristna Nya testamentet?

Vem satte ihop bibeln?
Det var för närmare 3 500 år sedan som prästerna bland Israels folk började ställa samman de skrifter som så småningom skulle bli vår bibel.

När skrevs bibeln?
Med utgångspunkt från innehållet i skrifterna, stilar, kronologiska data liksom omnämnanden av skrifterna i brev etc kan man med stor säkerhet sluta sig till när de måste ha skrivits eller sammanställts.

De kristna och judarnas bibel
De första kristna var judar och deras heliga skrift bestod av de böcker som ingår i det vi numera kallar "Gamla testamentet".

Skrevs evangelierna flera sekler efter Jesu liv?
Är det sant att evangelierna skrevs flera sekler efter Jesu liv? Isåfall kan det ju inte ha varit 'evangelisterna' som skrev dem?

Hur mycket har Nya testamentet förändrats?
Inga andra klassiska grekiska verk finns bevarade i så många kopior gjorda så kort tid efter originalens tillkomst som Nya testamentets skrifter.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.