KVINNOR I BIBELN


Att vara kvinna i Palestina på Jesu tid

Judarna på Jesu tid levde i en religiös kultur. Religionen var helt integrerad i människornas dagliga liv, vilket innebar att allt man gjorde hade en religiös betydelse. Hela det judiska samhället vilade på övertygelsen om att man var Guds egendomsfolk. Gud skulle välsigna folket om man följde Guds vilja - och Guds vilja fanns uttryckt i halakha, den samlade judiska lagen. Lagen bestod av den skriftliga och den muntliga lagen - Torahs (Moseböckernas) mer än tusen år gamla nedtecknade bud och Talmud, de skriftlärdas detaljreglering av dessa bud.

Någon gränsdragning mellan religiöst och ickereligiöst existerade inte, utan den religiösa och den civila myndigheten var en och samma sak och den gällande lagen var inget annat än en tillämpning av de urgamla gudomliga befallningarna. Religionen var inte något som bara utövades i templet och synagogan, i form av gudstjänster, böner och offer, utan den genomsyrade och styrde alla sidor av livet - familjen, arbetet, samhället, mathållningen, gudstjänster, seder och bruk - allt man gjorde från det att man steg upp på morgonen tills man gick till sängs igen.

Ett viktigt begrepp var den rituella renheten. Den heligaste platsen av alla var templet i Jerusalem och för att få tillträde till helgedomen måste man vara "ren". Vissa handlingar och tillstånd kunde göra att människor blev "orena" och olämpliga att delta i riterna i templet. Det fanns också många ting som var orena och som man inte fick komma i kontakt med eftersom orenheten "smittade": orena djur, ickejudar, gravar, självdöda djurkroppar, döda människor, spetälska och olika kroppsliga utsöndringar. Den som rörde vid något orent blev själv oren - och det krävdes en fastslagen väntetid och olika reningsceremonier för att bli ren. Allt det här reglerades av lagen och de skriftlärdas främsta uppgift var att hjälpa till att bevara folkets rituella renhet och närhet till Gud genom att tolka lagen efter den tid man levde i och i detalj slå fast vilka företeelser och handlingar som var tillåtna eller förbjudna.

Hur såg då kvinnornas tillvaro ut på Jesu tid? Det är inte helt lätt att svara på den frågan eftersom samhället inte bara styrdes av den judiska lagen utan även påverkades av främmande kulturer, främst av greker och romare som i tur och ordning hade haft makten över folket. Men det finns trots allt flera källor som berättar om kvinnornas liv i Palestina på Jesu tid, även om en del är motsägelsefullt. Förutom den skriftliga och muntliga lagen har vi verk av författare som exempelvis den romersk-judiske historikern Josefus, den romerske författaren Plinius, den grekisk-judiske filosofen Filon samt rabbinska skrifter och de böcker och brev som finns bevarade i bibelns Nya testamente - allesamman författade under det första århundradet av vår tideräkning. Och de ger oss en god bild av hur en flickas och kvinnas liv kunde se ut.

Forts. "Barndom och trolovning"


Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare i AlltOmBibeln.

Copyright © Allt om bibeln